Siklós József – Új nyelven szólnak

Nyolcvanhat éves,

S új nyelveket tanul.

Anyanyelvén –

de ajkán mégis új:

„Köszönöm – örülök – adok,

Elégedett és hálás vagyok…”

Nem mondta férjének, gyermekének,

embernek, Istennek sem mondta,

így teltek fölötte az évek,

békétlen volt, önző, mogorva…

S figyelni kezdett az Igére,

körülölelte sok imádság,

és fölfedezte, mit jelent a

gyöngéd szeretet, megbocsátás.

Vélnéd: már ilyen idős korban

újat tanulni úgyis késő?

Nikodémus is vén korában

hallott az újjászületésről…

Nyolcvanhat éves

s új szavakat tanul.

„Vén korban zöldellők lesznek,

hirdetvén: Jóságos az Úr!”