Szabolcska Mihály – Virágvasárnap

Miképp fogadjunk kétszínű nap?Te diadalkapu: a sírba!Derült álarca a halálnak…Verem, virágokkal borítva.Vaj”, nyílhat-e örömre ajkunk?Vagy jobb: bánkódva elsiratnunk? Szent város, ünneplő ruhádat,Kár, kár a porba leterítned.– Nem félsz-e az Isten fiánakLeplezetten mutatni szíved?…S szedetlen lombjaikkal a fák,A golgotát jobban takarnák… Választott nép, te népek népe,Végső napod mért hogy nem ez lett?Ha ezzel szállsz a semmiségbe:Örök … Olvass tovább

Kárász Izabella – Virágvasárnap

Jeruzsálemnek útja oly csodás,olyan gyönyörű, mint egy álmodás.Lángolva süt a fénylő Nap hevet,nézi ez ünnepi, nagy sereget. Virágok, ruhák tarka szőnyegénjár a dúsgazdag, a koldus-szegény.Hozsánnát kiált millió torok,és mindannyian olyan boldogok! Pálma hull, térdek mélyen hajlanak,amerre Jézus lassan elhalad.Ujjongó szavak…, új virágeső…Áldott a Király!… Áldott, aki jő! Jeruzsálemnek útja csupa fény,Virágvasárnap… régen várt remény…Örömmámorban ül … Olvass tovább

Bányai Ferencné – A mi hősünk

Győztes Hősnek jár a pálma,Virágeső hull útjára,Hozsánnát zeng ezer ajak,Tárva-nyitva ajtó, ablak. Áldott, ki az Úr nevébenJöttél hozzánk! Vártunk régen.Nagy az öröm, nincsen lárma,Boldogan jár házról-házra. Bűn, betegség, baj megszűnik,Ördög hada mind eltűnik.Ahol szelíd, szent alakjaA szívet meglátogatja. Hozza a hitnek malasztját,Kegyelmének gazdagságát.Reménységet, szeretetet,Vigaszt, erőt, békességet. Teljesülve a szív vágya,Lelkünkből felszáll a hála…Jézus nevét zengi … Olvass tovább

Békefi Pál – Az ünneprontó

Az ünnep zaja az eget éri,Tolong a nép a rézoltár körül.Míg az énekkar az Urat dicsériVásári nép a téren tömörül. De egyszerre zaj támad, nagy rikoltásA zsivajban egy sátor porbadől.Felhangzik itt-ott egy éles sikoltás,S az oszlopcsarnok lépcsője felőlEgy férfi toppan a kufárok eléKezében korbács, arcán égi tűzAmint kezet a magasba emelé,Villámló szeme mindenkit elűz. És … Olvass tovább

Lukátsi Vilma – Virágvasárnap

Azon a napon virágzott a Föld!Pálma nőtt a tövisek helyében,amikor annyi kiáltás hangzott:„Áldott, Aki jön az Úr nevében!” Ó, az a nap nem tartott sokáig.este lett, s elmúlt a többi között,bár összeértek a keresztutak,s az örök győzött az idő fölött; de akkor ott, a virágos lejtőn,ahová az a kis szamár lépett,még nem tudta más, csak … Olvass tovább

Somogyi János – Hozsánna! Halál! Diadal!

Kedron völgyéből tavasz-illat árad,Lágy szellő viszi Jeruzsálem felé…A megújhodó élet zsongó muzsikája,Kíséri halkan a kőházak közé… Gyönyörű tavasz van… Mandulavirágos,Varázslatos, csodálatos napja.Áldozatul küldi a völgy az illatátÉs himnuszt zeng a Kedron patakja. A város élénk. A nép az utcán tolong,Mert kire jött, egy Ember közeleg,Aki csodát tesz, betegeket gyógyít…A Messiást várók szíve megremeg. Remény csillan … Olvass tovább

Jókai Anna – Ima – virágvasárnap alkonyán

Istenem.Az az alkony.A földbe döngölt örökzöldek.A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.Istenem.Ez a piszkos alkonya hamis csillogású nappal után –Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:sem a csődület, sem az ujjongás,sem az integető pálmaágaksem a fejhangon intonált hozsanna.Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.Nem itt dőlt … Olvass tovább

Jékely Zoltán – Virágvasárnap

Azt mondják, máma van Virágvasárnap.Nézzük meg, az emberek mit csinálnak?S mivel ilyenkor ez a rendje,menjünk mindjárt a cinterembe.Amíg ez tart, úgy sincs igazi ünnep,amíg ez tart, nincsen vakáció.Vigasztaljon a cinterem bennünket,ahol sírdombon áll a dáridó.Ó, micsoda víg tarkaság!Mint egy rét, melyen százféle virág.Ki látott ily nyüzsgést a temetőben?Több az élő, mint a holt a földben!

Csoóri Sándor – Virágvasárnap

Valahol most egy tulipán-szájú,kicsi szamárka ordibál,hátára odaképzelem magams vagyok Jézus király.Förgeteg-fehér szilvafák köztmáris a borhegyre megyünk,hozsannázó bokrok fölöttapostol-felhő jön velünk – –Jártak itt ólom-zord hadak,lánctalpukat a sár fedi,sisakjukon, mint sastojáson,tapos a kis csacsi –Gyerünk, csöpp állat, fönn a pincékhomályában bort nyakalunks kőből-kihasított fejűrokonokkal dúdolgatunk: Szent István, térdepelj közénk,magyarok térítő királya,nagyobb király térített minket,idők vasából koronája. … Olvass tovább