Ady Endre – Éles szemmel

A világ az izmos butáké,Kik hangulatban, hitben élnek,A magamfajta nyomorékokCsak vizsgálódnak és henyélnek,Annyi édes, szines hazugságKörnyékezi szegény szivünket,Mért nem vagyunk hiv...

Ady Endre – Misztérium

Csak az a mély és szent igazság, Amit magába rejt a lélek, Idétlen semmi, játszi hívság, Amit leírok, elbeszélek. Rendelteték, hogy néhány ember Tépődjék, sírjon mindhiába S hogy me...

Ady Endre – Szelid, esti imádság

Uram, adj csöndes éjt, Nyugodalmas, nagy éjt A te vén gyermekednek, Beteg, rossz gyermekednek. Fölséges dáridók, Keserves dáridók Muzsikája kerüljön, Hangja messze kerüljön. Ne ülje sz...

Ady Endre – Én jó Hiszekegyem

Nagy vagyok az igazomban, Fölöntes bizodalomban, Mindig jobban, mindig jobban: Ez az én jó Hiszekegyem. Hiszek abban, hogy nem jöttem Örökös új s új kölyökben: Kinél jöhetnének többen:...

Ady Endre – Másokért halunk meg

Hogy megnőnek a dolgok, Ha az ember már törpül: Mindenki óriás lesz S egy ránk-bámuló körbül Kiáll a középre valaki. Valaki, kit szerettünk, Vagy talán nem szerettünk, Szépen szemün...

Ady Endre – A könnyek haszna

Kisbíróm, a Kétség, vallatott: »Ember, mit akarsz és ki vagy?« »Sírok és a síróké vagyok.« »Van-e tűrni másokért erőd? Van-e nagy, igazi hited?« »Nincs, de meghajlok a hit előtt....

Ady Endre – Itthon

Áldott kezeddel símogatsz meg, Anyám. Intő szavad még mintha hallanám, Míg rám borulsz S áldott kezeddel símogatsz meg. A régi intést elfeledtem, Anyám. Azért zúdult annyi vihar reám; ...

Ady Endre – Sirasson meg

Rossz útra tévedtem, világ csúfja lettem. Szép út állt előttem, de nem azt követtem; Nem adok, nem hajtok semmit a világra, Bolond célok után rohanok zihálva, Bolond célok után álmodoz...

Ady Endre – Ne hagyjuk el magunkat

Hát adjuk az Álomnak magunkat S édes anyám, aki megöregedtél Miattunk gyorsan és sohse vettél Gyér hajerdődbe újabb fésűt, Ez álomban légy ifju delnő. Egy nagynagy dáma, ki egyszer el...

Ady Endre – Akit én csókolok

Akit én csókolok, elsápad, Nem merem megcsókolni Az anyámat. Jaj azoknak, kik álmot szõnek Rólam, hívő barátnak S szeretőnek. Jaj azoknak, akik szeretnek, Mert nem hiszek már régen A szi...