Kone Orsolya – Az Atyához jöjjetek

Megrepedt, nádszál-életű emberek,a viharban rongyos zászlóként lebegéletetek, ne féljetek!Van, ki segít, aki szeret. Szilánkokra hullt, kettétört életek,jégtömbbe zárt, fagyott reményekkelámított szerencsétlenek,van, ki segít, ki befedez. Hamvadt gyertyaláng-életű emberek,akik nem adnak többé már meleget,kialudt zsarátnok helyek.Ne féljetek, csak kérjetek! Elveszett, tékozló szívű gyermekek,az Atyához jöjjetek! Ne féljetek!Könnyes lélekkel kérjetek!S ő megkönyörül, mert szeret.