Schvalm Rózsa – Ő, Ki mindenkinél nagyobb

Ő, Ki mindenkinél nagyobb,szerény volt és alázatos.Fényes aranybölcső helyett,jászolbölcsőbe született,s övéi közt nem lelhetett,befogadó szeretetet.Bár királyok közt legnagyobb,illette volna fényes trón,trónja, helyette kereszt volt,s koronája tövisből font.Kívánták látni Napkelet,s távol, Napnyugati bölcsek,kívánt látványosság helyett,jászolbölcső és a kereszt,botrányát tekinthették meg.Elhaló búzamag volt Őáldozata gyümölcsözőhalálából élet fakadt,mely örök üdvösséget ad.

Schvalm Rózsa – Árnyék és fény

Árnyék és fény, félelem és remény,a nap ragyog, vagy örvény kavarog,váltakozó az élet színterén,míg világ a világ, s a föld forog. Vannak szegények, vannak gazdagok,nagyhatalmak és kicsi országok.Oly ingatag, bizonytalan a sors,a holnap, a jövő oly homályos. Nem létezik több, csak egy biztos pont,nem rendítik soha változások.Tegnapon, s ma is hű, jó pásztorodaz Úr: Vele … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Hajtsd meg fejedet!

Szellő űzi a reggel borúját,az ég könnyázott arcát letörli.Felragyog a kék, vetve a búját,napsugárhímes kedvét felölti. Fénymosolyától Föld szíve dobban,mozgásba lendül hátán az élet.Érett gyümölcse lehullva koppan,nyár heve pezsdül, fest színes képet. Liliom, rózsa, illatát ontja,termését adja a búzamező.Láthatatlan kéz gondokat oldja,homlokon simul a sűrű redő. Hálával szegd új kenyered ember,hajtsd meg fejedet Teremtőd előtt!Terólad … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Több, mint kétezer éve már

Több mint kétezer éve már Jézusom,hogy bűntől sötét világunkba hoztad,az égi békesség fényes hajnalát,odahagytad értünk, Mennyei hazád. Megízlelted mulandó földi létünk,minden örömét, bánatát, fájdalmát,s jó példát mutattál, hogy hogyan lehet,bűn nélkül élni, a földi életet. Gyógyítottál poklost, bénát, beteget,kiűztél, gonosz démoni lelkeket,holtaknak visszaadtad az életet,mégis üldöztek, hívő hitetlenek. Jóságos, szerető Isten lényeddel,bűnös ember, nem tudott … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Idők jelei

Emberek az idők jeleit figyeljétek,világ órája lehet, éjfélhez közeleg.Jelek: szökőárak, katasztrófahelyzetek,ne rejtsétek miként strucc, homokba fejetek. Ilyen módon szól hozzánk magasból az Isten,ha szeretet hangját nem hallja meg az ember.Ha gyarló önnön magát képzeli Istennek,mintha ég, föld, s a mindenség ura lenne. Pedig csak porszem, mit fölkap az idő szele,nem mentheti semmi más, csak Isten … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Létezik egy ország

Létezik egy ország, minek idő és tér, nem szabja határát, hol nincsen sötétség. Hol örök fény ragyog, hol nem váltják egymást, éjszakák és nappalok, Isten a fényforrás. Az Ő dicsősége ragyog, s Krisztus által, világossága jött, a földi világba. Ki Őt befogadja, szíve mélyén annak, már e földön felragyog, Isten országa. Nem gyötri félelem, az … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Szeresd ellenségedet

Mily nehéz szeretni azt,ki durván, sáros lábbal,mélyen lelkedbe tapos,s kárörvend fájdalmadon. Arcán Júdási mosoly,szíve szándéka gonosz.Gonoszsága tőrbe csal,hamis az ajándéka. Némán tűrsz, mint áldozat,nem fizetsz rosszért rosszal,de ki ádáz ellenség,oly nehéz szeretni azt. Krisztusi példa segít,kik keresztre feszítik,azokért imádkozik,vére értük ontatik.. ha szívedben Ő lakik.már képes vagy szeretni,ki ellened vétkezik,s tudsz érte imádkozni. Nagyon tetszik, … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Kezdet és a vég

Uram Te vagy, a Kezdet s Te vagy a Vég,középpont, a lét kiinduló pontja,Teremtő és fenntartó egy személyben,a világ sorsának irányítója. Emberi büszkeség a válság oka,ha önmagát helyezi középpontba.Saját sorsát önmaga irányítja,Isten igazát, s tán létét tagadva. Sötétet a fénytől, Te választod el,és mi jó, mi rossz, Uram Te döntöd el.Nem az a bölcs, aki … Olvass tovább