Novák László – Isten lelke

Hová Isten Lelke hatolt:alvó ébred, éled a holt.eloszlik az éj homálya,a bűneit tisztán látja. Ki megdöbben, szíve sajog,oda megy, hol bűnök, bajokterhe lehull, semmivé lesz:az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten Lelke,erőt nyer a félénk, gyenge.a tudatlan bölcsességet,vigaszt, kit a bánat éget. Megújul a szív, a lélek,szeretet, hit, remény éled,a szó, a tett mind azt … Olvass tovább

Kárász Izabella – Így történt

Lukács 24:36-52/a ELŐSZÖR: megjelentbékességet kívánvas a régi tizenegyhódolattal imádta. Első rémületük:– valami lelket látnak –eltűnt, mikor szemükhitt már a nagy csodának. Lábait, kezeitsebeinek helyévelmegmutatta nekiks ők hallal, lépesmézzel megkínálták Uruk,Aki elébük tártasaját útját, utuk, –készülve búcsúzásra. A nagy parancsot ishogy majd tanúi lesznekvértanú papjaia győzelmes keresztnek. Saját maga helyettSzentlelkét megígérte,AZTÁN azt a helyetvelük elhagyva, ére … Olvass tovább

Békefi Pál – Kármel hegyén

A Kármel ormán csendes éjszakánBúslakodik a ma tanítványa.Szorgos munkával volt keze tele,Csak eredményben van nagy hiánya.Míg mindenütt viruló élet pezsdülŐrálló szíve búsan kesereg.Odakint derű, kacagás az élet:Az ő szeméből fájó könny pereg. Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyánÉgi tűz szállt le az emberekre,Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…Uram! Ez ünnep ma nem lehetne?Nem lehetne, hogy szent, … Olvass tovább

Bányai Ferencné – Pünkösdi rózsa

Addig zöld bokorkéntVadonban pompázott s nem is vették észre,Amíg Nagypénteken kínos kereszt alatt.Néhány vércsepp érte. Ebből a vércseppbőlPünkösd hajnalára pompás rózsa nyílott;Reggeli harmatos napsugár fürdőben,Hajladozva ringott. Azóta a világMinden kis kertjében díszlik a virága,Pirosló vércseppként terjeszti illatátAz egész világra.

Túrmezei Erzsébet – Pünkösd után

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.Pünkösd előtt – esedezés, esengés.Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.Csendesen várni – várni, hinni, kérni!Aztán – boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,pünkösd után – Lélekkel telítetten,pünkösd után – bátor tanuvá lenni,pünkösd után … Olvass tovább

Békefi Pál – Jöjj, Szentlélek!

Isten fénylő dicstrónjától Jöjj, Szentlélek, jöjj hozzánk! Prófétáktól ígért áldást, Kérünk újból, hozd le ránk! Szívünk jobban lángra lobban, Ha átjársz, ó égi Tűz, Bűntől tépett szövetséget Lángod újból összefűz! Sok aggódó szolgád kérdi: Meddig késel? Jössz-e már? Hogyha vársz még, nálad nélkül Rombol, pusztít a halál. Szívünk jobban összedobban, Ha átjársz, ó égi Tűz, … Olvass tovább

Végh Tamás – Áldozócsütörtök

Ma történt, hogy felment, s minket itt hagyott.Szívünkbe bújtatva a reményt, hogy visszatér,S lélekben velünk marad, míg be nem végződikMindaz, mi elkezdetett a teremtés hajnalán. Ma történt, hogy felment, s minden ránk bízatott,Hogy a tőle kapott hitben építsük fel belül, s kívülA rendet, elűzve a békétlenség, s a félelem démonait.Nem rajta múlik azóta sem, hogy … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Jöjj, Szentlélek!

Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz!Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz.Úgy kell ma nékünk a drága Láng!Bajverte híveid szánva-szánd.Jöjj, drága Szentlélek, adj új erőt,Nélküled bús és szegény a föld. Szólít az ének, szállj, szent Galamb!Elnémul most minden földi hang.Tárt szívvel várunk, költözz belénk,Add vissza nékünk a szép reményt.Tenélküled létünk a porba hull.Általad győzünk. Te … Olvass tovább

Somogyi Imre – Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni, nem is tud a Megváltónak Szentlelkére várni. Ó, emberek! Krisztus nélkül mit ér ünnepléstek? Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, ahol nincs Szentlélek. Azért tehát Őt várjátok, Őt várjátok! – eljő Hittel égő lelketekbe, Mint a nyári szellő… Eljön Krisztus szeretettel, eljön Szentlelkével, ha várjátok s … Olvass tovább

Mécs László – A Szentlélek ekéi

Hogy angyalkézből bezárult az Édenátok morajlik, forr a föld szívében,s a kéreg tövist, bojtorjánt terem. Az ember itt vergődött rögre esve,tövis szurkálta lábait sebesre,s kiszúrta lelke álmodó szemét. S míg könnye hull a föld ugarszívérea Szentlélek már néhány ezer évejár, jár a bojtorjános föld felett. Szánt vihar-vemhes titkos paripákon,ölében mag van, édes álom-mákony,s amerre megy, … Olvass tovább