Dsida Jenő – Pünkösdi várakozás

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 
…Most váratlanul vágyón megvonaglik 
és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!… 
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!