Bartalis János – Ez olyan idő…

Uram, ím gyötrődöm a földön. Magamban kínt kínra halmozok.Vad késsel hasogatom a szívemS magamon ejtek égő sebeket. Mert hiába e földön minden:Igézet, mosolygás, mennyderű.Csalóka ...

Babits Mihály – Reggeli ének

A reggelt éneklem, az enyhe szépetÓ reggeleim!jó reggeleim!Testem mint egy eleven béke ébredTejjel és mézzel folynak ereim. Lelkem kilép az álom fürdejébőlMegint üde mároszlik köde má...

Babits Mihály – Esti kérdés

Midőn az est, e lágyan takarófekete, síma bársonytakaró,melyet terít egy óriási dajka,a féltett földet lassan eltakarjas oly óvatossan, hogy minden fűszállágy leple alatt egyenessen ál...

Dsida Jenő – Tekintet nélkül

Be kell látnunk: Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és ...

Reményik Sándor – Processio

Valami ködös oltárkép felé Csak vonul, vonul a processio, Jön a semmiből, megy a semmiségbe, Eleje nincs és nem látszik a vége, De vonul, vonul a processio. Valami ködös oltárkép felé ...

Reviczky Gyula – Jó lelkek

Vannak jó lelkek még a földön; De elrejtőznek a világ elül. A csacska hír hallgat felőlük, Élnek s meghalnak ismeretlenül. Éltük szerény, csöndes, magános, Dobszóval, vak lármával ...