Gerzsenyi Sándor – Így szeretném

Csillagos ma az ég,egy felhő se látszik;ugat a komondor,újabb vendég jár itt. Nő ül a szamáron,bandukol egy vándor.Nincs több üres fekhelyCsak egy ódon jászol. – Kelj fel, asszony tüstént,Süss pár meleg lángost!Hol az öreg pokróc?Hűvös idő jár most! Fektesd az ágyunkbaezt a gyönge lelket.férje meg a lócánnyughat, megpihenhet. Nekünk jó lesz kint is,s zizegő almon.Szálljon … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Drága vér

Krisztus vére az egyetlen erő,Amely által a menny elérhető.Megnyílt a kárpit: drága öt sebek!Itt a szentek szentjébe léphetek. A Bárány vére oltalom jele.Míg rajtam van nem ér ítélete.Jöhet bűn, Sátán, nyomor vagy halálLelkem e vérben védelmet talál. E vér a legtisztább aranyruha.Örök öltöny. Szét nem foszlik soha…Terülj lelkemre, drága, üdv-adó,Hadd lehetnék fehér, miként a hó! … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Ha elhagy a kedv

Ha elhagy a kedv s tovaszáll az öröm,Ha csügged és retteg a szív,Ha érzed a bűn kötelét magadon,És nincs aki megszabadít,Ó, jöjj ide, jöjj, ímé, áll a kereszt,Itt szűnik és oszlik a kétség.Betölti a szívedet égi öröm,Megújul a régi reménység. Elfárad a hős, megerőtelenül,Meglankad az ifjú erő,A kar lehanyatlik és roskad a térd,A szíved örömtemető,De … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – A legnagyobb család

Ismertem egy kínzott embert.Árva volt szegény.Evezőjét vesztett bárkaa lét tengerén. Édesanya nem ölelte,Nem féltette őt.Apai szív nem sugárzottSzívébe erőt. Űzött vadként kóborolt, mintEgy halálra szánt,Míg egy csöndes estelen egyHáz előtt megállt. Apró otthon ablakábólÉnek hangja szólt,Megragadta ott az útonBúsan baktatót. Majd behívta és bevonta.Félve engedett.Ige mellett volt együtt egyKis gyülekezet. Fájó szívét megragadtaIsten szent szava.Üdvösségben részesült ottAkkor éjszaka. És ki addig … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Megfáradt testvérek

…És megdöndül a barlang mély odúja,És feljajdul az Úr beszéde búsan.Komor szavának rettentő a súlya,S visszhangja vádlón kondul minden zugban: Baálverő, bálványok rombolója,Én szolgám, Illés, mondd csak mit csinálsz itt?Harsona-hangú, lánghitű próféta,E barlangból fáklyád hogyan világít? Ki emberektől félni nem tanultál,Miért remegsz egy asszony bosszújától?Nagy ínségedben mindig térdrehulltál;Mért nem kérsz most is az Egek Urától? … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Először a templomban

„Jó emberek, segítsetek keresni!A gyermekünk nincs velünk. Elveszett!Tizenkét éves, kék szemű, sudár, szép.Érdekli minden… Nem volt köztetek? Először jött velünk a szent Sionra.A nagy utat vállalta boldogan.Itta szemével a sok tarka látványt.Jóságért megkedvelték sokan. Elvégeztük, mit előírt a törvény.Szívünkbe szent békesség költözött.Hazaindultunk, azt gondolva balgán,Hogy jön velünk az úti nép között. De nem találjuk sehol. … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Légy nekem az erő!

Megtaláltam Jézus útját,Megváltása már enyém.Bizalommal futok hozzá,Szeretettel lép felém.Áldott égi Világosság,Utamon te légy a Fény!Szívem boldog menedéke,Üdvösséges szép remény!Megtaláltam Jézus útját,Megváltása már enyém. Fogd a kezem, drága Jézus,Te légy nékem az erő.Csüggedésben siess hozzám,Bűneimért szenvedő!Töltsd reám most drága Lelked,Hulljon rám a Tűzeső,Igédnek adj győzedelmet,Mert eljön a végidő.Fogd a kezem, drága Jézus,Te légy nékem az erő!

Gerzsenyi Sándor – Vár rád az Úr!

Ha földi utad véget ér,Hogy állsz az Úr elé?Két úr szolgája nem lehetsz!Ma el kell végre döntened,Hogy életed kié. A sátán sok-sok jót ígér,Az útján csalfa fény.De elhagy végül hűtlenül .Majd minden terved összedül,És nincs többé remény.Az Úr Jézus hív, jöjj hamar!Őbenne béke vár.Eltörli minden vétkedet,Megvált, meggyógyít, mert szeret,Így nem rémít halál. Ha földi utunk … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Váltó

Letettem, Uram, nevet, címet, rangotMert szívemben meghallottam a hangod. Megutáltam a fellegjáró utat,Hogy lábadnál alázatot tanuljak. Körülvettek az irigyek, kajánok…Igaz barátra most alig találok. De nincs is már szükség ily irgalomra;Elég, ha hullok megtartó karodba. Igéd parancsa visszhangzik szívemben,Hogy csüggedt karom újra fölemeljem, S megfáradt lábam egyenesen járjon…Elindulok. Szent parancsszavad várom. Nagyon tetszik, megosztom! Olvass … Olvass tovább