Wass Albert – Prófétafa

Vörös fenyő a zöld fenyők között,kinek már odasúgta a Halál:„velem gyere!” de azért mégis áll.Fennszóval hirdeti, hogy nincs halál,csupán az élet színe-változása. Vörösen ál...

Wass Albert – Csak csendesen

Testvér, csak lábujjhegyen jer velem, csak nagyon halkan, nagyon csendesen. Amerre járunk, ne rezzenjen egy kis levél se meg, ma lelkem olyan mint a tó: legkisebb rezzenéstől megremeg. Gyere a ...

Wass Albert – Imádság

Szerelemisten: Te vagy a Szentség ezen a földön. Szerelem-Isten: a szívemet Neked őrzöm. Te vagy a világ örök meséje. A mi szerelmünknek Te vagy az eleje, Te vagy a vége. Belőled indul mi...

Wass Albert – Látható az Isten

Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könnyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne n...

Wass Albert – Én és az Isten

Nagy-nagy rémek űztek, már mindent bejártam: végső menedéknek Istennél megálltam. S lám az Isten nékem sziklaszilárd vért lett, gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet, mert az Ist...

Wass Albert – Ünnepvárás

Erdők, rétek, mezők: terítsetek eléje szőnyeget! Amikor erre jön: virágok, nyíljatok előtte ki. Pacsirták: énekeljetek! Patakok: csengjetek, nevessetek! Galambok: búgjatok! A nagy mező d...

Wass Albert – Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna  az élet-terhek hordozása, ha tudnám azt, hogy minden könnyem Valakinek mosolygása.  Ha tudnám azt, hogy minden álmom,  amit az élet szétzilál,  valakinek v...

Wass Albert – Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk, messzi út porából köpönyeget veszünk… Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta. Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta. Véreim...

Wass Albert – Karácsonyi versek I.

I. Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből előoson a téli szürkület. Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva koldus szatyorban gondot gyűjtenek. Egy vonat sípol messze valahol. Fulladtan vész el f...