Ady Endre – Másokért halunk meg

Hogy megnőnek a dolgok, Ha az ember már törpül: Mindenki óriás lesz S egy ránk-bámuló körbül Kiáll a középre valaki. Valaki, kit szerettünk, Vagy talán nem szerettünk, Szépen szemün...

Ady Endre – A könnyek haszna

Kisbíróm, a Kétség, vallatott: »Ember, mit akarsz és ki vagy?« »Sírok és a síróké vagyok.« »Van-e tűrni másokért erőd? Van-e nagy, igazi hited?« »Nincs, de meghajlok a hit előtt....

Ady Endre – Itthon

Áldott kezeddel símogatsz meg, Anyám. Intő szavad még mintha hallanám, Míg rám borulsz S áldott kezeddel símogatsz meg. A régi intést elfeledtem, Anyám. Azért zúdult annyi vihar reám; ...

Ady Endre – Sirasson meg

Rossz útra tévedtem, világ csúfja lettem. Szép út állt előttem, de nem azt követtem; Nem adok, nem hajtok semmit a világra, Bolond célok után rohanok zihálva, Bolond célok után álmodoz...

Ady Endre – Ne hagyjuk el magunkat

Hát adjuk az Álomnak magunkat S édes anyám, aki megöregedtél Miattunk gyorsan és sohse vettél Gyér hajerdődbe újabb fésűt, Ez álomban légy ifju delnő. Egy nagynagy dáma, ki egyszer el...

Ady Endre – Akit én csókolok

Akit én csókolok, elsápad, Nem merem megcsókolni Az anyámat. Jaj azoknak, kik álmot szõnek Rólam, hívő barátnak S szeretőnek. Jaj azoknak, akik szeretnek, Mert nem hiszek már régen A szi...

Ady Endre – Az én testamentumom

Eltestálom ezennel Szegény szivem haragját: Bolond örökösömnek Bölcsőjét most faragják, Most faragják valahol. Ráhagyom szeretettel, Amiben csak volt részem: Jussolja a szerelmem, Kórom...