Balassi Bálint – Ex psalmo 42.

1 Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett Hegyeken-völgyeken széllyel mind kergetett, Rí, léh, s alig vehet szegény lélegzetet, Keres kútfejeket, 2 Úgy keres, Úr Isten, lelkem most tégedet, Szerte mind kiáltván az te szent nevedet, Szabadulására, hogy onts kegyelmedet, Mint forrásfejedet. 3 Ételem mert nincsen fohászkodás nélkül, Italom csak méreg keserű könyvemtűl, Midőn ily … Olvass tovább

Balassi Bálint – Hymnus secundus

Ad Deum filium, pro impetranda militari virtute,   [az „Vitézek, mi lehet”nótájára]   1 Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Kristus, másod személye! Régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene! Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy, kérlek, vitézségre! 2 Régenten Dávidot, juh mellől az pásztort víd királyi felségre, Midőn Góliáttal, az nagy óriással megvíva szemtől szembe, Kit reménség … Olvass tovább

Balassi Bálint – Borivóknak való (részlet)

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! Te nyitod rózsákot meg illatozásra, Néma fülemile torkát kiáltásra, Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradság után füremedt tagokat Szép harmatos … Olvass tovább

Balassi Bálint – Psalmus 148.

[az „Már szintén az idő” nótájára] 1 Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek, Emberi nemzetre kik az Égből néztek, Az Urat örökké ti mind dicsérjétek! 2 Angyalok, az Úrnak követi kik vattok, Szentek, kik ő székét mind körülálljátok, Örökké az Urat felmagasztaljátok! 3 Fényes Nap világa, ez világ fáklyája, Szép Hold, éj lámpása, Égnek sok csillaga, Az Úrnak … Olvass tovább

Balassi Bálint – Adj már csendességet…

1 Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr! 2 Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére! 3 Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg, Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg! 4 Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága … Olvass tovább