Balassi Bálint – Ex psalmo 42.

1 Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett Hegyeken-völgyeken széllyel mind kergetett, Rí, léh, s alig vehet szegény lélegzetet, Keres kútfejeket, 2 Úgy keres, Úr Isten, lelkem most t...

Balassi Bálint – Psalmus 148.

1 Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek, Emberi nemzetre kik az Égből néztek, Az Urat örökké ti mind dicsérjétek! 2 Angyalok, az Úrnak követi kik vattok, Szentek, kik ő székét mind kö...