Pilinszky János – A fényességes angyal is

Emlékezés egy világháborús karácsonyra Az égbolt elsötétedett.S akár a végitéletzord fellege tört volna ránk,a föld is oly sötét lett. Gyermekszívünk is oly nehéz!A házak és a kertek,az egész törékeny világ,éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön átpuhán és észrevétlen,a hangtalan megindulóés puha hóesésben, akár a fényes pelyhek isvigyázva földet értek,a fényességes angyal is,ő is a … Olvass tovább

Pilinszky János – Milyen felemás

Milyen felemás érzések közt élünk,milyen sokféle vonzások között,pedig zuhanunk, mint a kőegyenesen és egyértelműen.Hányféle szégyen és képzelt dicsőséghálójában evickélünk, pedignapra kellene teregetnünkmindazt, mi rejteni való.Milyenmegkésve értjük meg, hogy aszemek homálya pontosabb leheta lámpafénynél, és milyenkésőn látjuk meg a világörökös térdreroskadását.

Pilinszky János – Én nem számítok

Hogy elkárhoztam, nem számítok többé,azóta végre könnyü lettvisszatalálnom, mint a porszem,a szentély fönntartott s az asztalkivételes gyertyatüzébe. Ettől kezdvea menyasszony vállára űlhetekés a vőfély vállára telepűlveragyoghatok, s ez elég is, hogy ragyogokvagy egy redő előterébenárnyékká változom.

Pilinszky János – Nincs több

Nincs több, nincs, mint a bűnözők szeme,az a bizonyos merev tekintet,mely szigorú, akár a nap,és berajzolja komoranés ugyanakkor fényesena vágóhidak és a földi királyokszínehagyott, szomorú méltóságát. Ezek a szemek,egyedűl eme pillantásokméltóak észrevenni a haláltés a virágok átöltözködését. Egyedűlők tudják elkiáltania világ minden bánatát, és egyedűlők tudják elhallgatni Isten titkátszemközt a lincselő tömeggel.

Pilinszky János – Jelenések VIII. 7

és lát az isten égő mennyekets a menny szinén madarak szárnya-röptétés látja mint merűlnek mind alábba tűzkorongon átkerűlni gyöngék és véges-végig mint a rézveresolyan szinűt dirib-darabra törtethol nem találni mától egy kapásta földet látja mégegyszer a földet a pusztaságot és a zűrzavartlovaskocsit keresve hol kigázolde látja isten nincsen arra módkitörni út remény e látomásból!

Pilinszky János – Téli ég alatt

Cholnoky Tamásnak Fejem fölé a csillagokjeges tüzet kavarnak,az irgalmatlan ég alatthanyattdölök a falnak. A szomorúság tétovánkicsordul árva számon.Mivé is lett az anyatej?Beszennyezem kabátom. Akár a kő, olyan vagyok,mindegy mi jön, csak jöjjön.Oly engedelmes, jó leszek,végig esem a földön. Tovább nem ámitom magam,nincsen ki megsegítsen,nem vált meg semmi szenvedés,nem véd meg semmi isten. Ennél már semmi … Olvass tovább

Pilinszky János – Stigma

Testvértelen szád meztelenremegni kezd és tisztafénnyel ragyog fel melledenaz ismeretlen stigma,bordáid közt a drága jel,mely örök sebet égetés többé sose tűnik el,csak mélyebb lesz a mély seb.Csak mélyül és be nem heged,örök halállal árnyal,s te fölállsz: növő szél vezeta megnyílt éjszakában.Átlépve házad küszöbétútnak eredsz a csöndbe,nem tudva merre és miért,hogy áldni fogsz vagy ölsz-e?Csak mész. … Olvass tovább

Pilinszky János – Minden lélekzetvétel

Minden lélekzetvétel megsebez,és leterít valahány szívverés.Különös, hogy a tenger halhatatlan,holott minden hulláma végitélet. Hogyan is igazítja sorsát,az öröklétet, Isten, a teremtésmindörökre veszendő mezejében? Mint a füvek lemondó élete,mint a halandók egy-egy szívütése,olyan lehet végülis a dicsőség,Isten nyugalmas boldogsága.