Karol Wojtyla – Invokáció

„kiáltás az emberhez, akiben testet ölt a történelem…” Hozzád kiáltok, Ember, Téged kereslek – akibentestet ölt az emberi történelem.Hozzád megyek, és nem mondom: „jöjj”,csak egyszerűen „légy”, légy ott, ahol nem látták meg az emberben az Embert,hogy lelke, szíve, vágya van és szenved és akarni tud,ott, ahol elnémították az érzelmeit és égett a legszentebb szemérem –légy … Olvass tovább

Pósa Lajos – A szeretet

Nagyobb kincs a földönNincs a szeretetnél.Örülj ha valahaValami jót tettél. Ha csak egy könnyet ésEgyszer letörültél,Édesebb öröm azMinden más örömnél. Mikor rá sem gondolsz,Mikor nem is várnád:Isten két kezébőlEzer áldás száll rád. Hogy nyoma ne vesszen,Hogy ne legyen vége:Beírja az IstenCsillagos könyvébe.

Aranyosi Ervin – Advent – harmadik gyertya

Advent, harmadik vasárnap örömgyertyát gyújtunk, rózsaszínre vált a lelkünk, nem nyomaszt a múltunk. Közeledik a Karácsony, öröm gyúl lelkünkben, a szeretet és a hála vendég életünkben. Az Adventi várakozást még az is fokozza, hogy minden nap, a Karácsonyt, még közelebb hozza. A szeretet ünnepére készül minden lélek. Három gyertya lángja fénylik, s hálatelt az ének.

Kun Magdolna – Karácsonyi magány

Szíve már feladta, csak lelke küzd még érte, csak az nyújt neki vigaszt a karácsonyestékbe, csak az ad reményt ahhoz, hogy nincsen minden veszve, akkor sem ha létét már nincs ki értékelje. Mert lehet, hogy holnap már minden másképp lesz, és rádöbben majd Ő is, hogy élni érdemes, még akkor is, ha nincs mellette sem … Olvass tovább

Szighety Ferenc – A szeretet dicsérete

Hiába szólok angyalok nyelvén,Hiába szép a beszédem nagyon,Ha szeretet pedig nincsen énbennem,Én Isten előtt csak olyanná lettem,Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom. És láthatok én, tudhatok jövendőt,S lehet világos minden nagy titok –Lehetek én nagy bármely tudományban,A hitemet bár mindennap megálljam,Szeretet nélkül semmi sem vagyok. Ha vagyonomat felétetem mind isÉs ha testemet tűzre is adom,Szeretet … Olvass tovább

Gerzsenyi Sándor – Akit szeretsz

Akit szeretsz, ajándékként fogaddAz Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes;Érette Isten áldott nevét dicsérd! Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavakkal!Ha jönnek is a szürke köznapok,Legyen virággal díszített az asztal. Akit szeretsz, szeresd imádkozón;Hordozd erőtlenségeit szelíden.Állj érte naponként az Úr előtt;Kegyelméből javadra fordul minden. Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.Ne verjen … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Szeresd ellenségedet

Mily nehéz szeretni azt,ki durván, sáros lábbal,mélyen lelkedbe tapos,s kárörvend fájdalmadon. Arcán Júdási mosoly,szíve szándéka gonosz.Gonoszsága tőrbe csal,hamis az ajándéka. Némán tűrsz, mint áldozat,nem fizetsz rosszért rosszal,de ki ádáz ellenség,oly nehéz szeretni azt. Krisztusi példa segít,kik keresztre feszítik,azokért imádkozik,vére értük ontatik.. ha szívedben Ő lakik.már képes vagy szeretni,ki ellened vétkezik,s tudsz érte imádkozni. Nagyon tetszik, … Olvass tovább

Isten számít rád

Egyedül Isten tud teremteni, de teremtését te tudod otthonoddá tenni. Egyedül Isten tud életre hívni, de te tudod azt óvni és továbbadni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de te tudod megtartani és a betegséget gyógyítani. Egyedül Isten tud reménységet adni, de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz … Olvass tovább

Kosztolányi Dezső – Szeretet

Mennyi ember van, akit szeretek. Mennyi nő és férfi, akit szeretek. Rokonszenves boltileányok, kereskedősegédek, régi és hű cselédek, lapkihordók, csöndes, munkás írók, kedves tanárok, kik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, meg-megállunk, szemünk összevillan, s én még maradnék tétovázva, talán hogy elmondjam ezt nekik. Mégsem beszélek, mert csak a részeg aggastyánok s pulyák fecsegnek. Ilyesmiről … Olvass tovább