József Attila – Istenjárás

Az Úristen minket nagyon szeret,Minket mindennap látogat.Nehéz, kegyetlen-nehéz a lábaS egy-két magyar szív néha megszakad. Istenjárás van, csöndesek legyünk.Valaki bús dalokat dalol.Tudo...

József Attila – Reménytelenül

Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszesuhaná...

József Attila – Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek, az isten köztük ott ténfereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gurítja. Ő sohase gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő cs...

József Attila – Uram!

Nagy bánatomnak égő csipkebokrán, Ó én Uram, hogy megjelentél nékem, Tán már nem is bús fájdalmam lobog, Te tündökölsz e fonnyadt büszkeségen. Átlátsz, tudom, a bűnök cifra gyolcs...

József Attila – A kozmosz éneke

Szonettkoszorú A melegszívű Költőnek, a nagyszívű Embernek, JUHÁSZ GYULÁNAK aki örök Atyám és Bátyám, nagy szeretettel és ezzel az ajánlásfélével: Lelked valami különös csoda: M...

A 10 legszebb karácsonyi vers

Még messze a karácsony, de már egész biztosan sokan elkezditek keresni a karácsonyi verseket. Ez több okból is történhet, vagy egyszerűen csak ráhangolódni a közelgő legszebb és legszen...

József Attila – Lázadó Krisztus

„ – Ó Uramisten, ne légy Te a Jóság! Ne légy más, mint az Igazságos Úr. Több kalászt adj, de azért el ne vedd a Rózsát. Vagy ne maradj vén Kozmosz-palotádba, Gyere ki, nézd meg...

József Attila – Istenem

Dolgaim elől rejtegetlek Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha egy szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovadat is sze...

József Attila – Nem emel föl

Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak,...