Szép Ernő – Jézus Krisztus

Emberek istene,Istennek embere,Te lehajlott fejű,Megszegezett kezű,Leszegezett lábú,Lecsukódott szemű,Te megfagyott ajkú,Te kihasadt szívű,Te örökre vérző,Útszél elhagyottja,Mezítelen testű,Hófehér szemérmes.Tavasszal lombtalan,Nyáron napon égő,Te õsszel megázó,Te télen megfázó,Szélben takaratlan,Viharban búvatlan.Te nappal életlen,Éjszaka fekvetlen.Özvegyek karója,Leülõ koldusnakTámasztó párnája,Minden úttalannakÚtmutató fája. Gyermekek rokona,Véneknek pajtása,Vándoroknak botja,Bohóknak tutora,Pásztorok vezére,Juhok gyapjújábólTövist válogató,Szamár hosszú hátátVégig símogató.Jajnak trombitája,Sóhajnak vonója,Némának ekhója,Könnyeknek kendője,Éhes vendéglője,Te kenyér bor és hal.Bénának fürdője,Esettnek … Olvass tovább

Gyurkovics Tibor – Jézus

Jézus szalmaszálamibe kapaszkodunkJézus szakadékamibe lezuhanunk Jézus kötélamit elengedünkJézus reményamivel emelkedünk Jézus hangszeramivel megszólalunkJézus zeneamit elhallgatunk Jézus tenyéramivel adakozunkJézus kenyéramit elfogadunk Jézus pengeami megsebesítJézus gyengeaki megerősít Jézus hataloma végekenJézusnak odaadomaz életem.

Dutka Ákos – Krisztus éjszakája

Valakit vártak szomjazottan,Ezer lélekben vajudott a vágy:Csak jönne s hozná – oh akárki –az új igét: a jövendő szavát.Valamit várt a nép, az ÉletFelhők közül a tengerek felől,Csodát… Csodát a szürkületbe,Mi megfoganva, megteremveKiválni készült az éj méhiből… … Lassan kihunyt már mind a mécses,Egy hárfa pengett messze valahol,Chedron felől a déli éjbeIllat ömlött az olajfák … Olvass tovább

Dutka Ákos – Krisztus álma

Libánon ormán, sötét cédrusokraFátylat terít a jordánvölgyi köd,S a kék boltívü déli alkonyatbanPiros csillag ég a cédrusok fölött…A templom-ablak ide átvilágít,Az ács-műhelyben csendes este lett, –Ablakhoz űl most Mirjam kis fiávalS nézik a párás alkonyi eget. Anyám… az Öreg Jochanán beszélte…Látod keleten a vörös csillagot?Piros tüzében új idők nagy álma,Megváltó titkok hajnala lobog…Tíz éve ma, … Olvass tovább

Almási Mihályné – Jézus vére

Jézus véreHófehérreMosta bűnös lelkemet.Szívem éke:Égi békeDrága vére árán lett!  Jézus véreDrága béreMinden bűnös lelkének!Tépett, rongyos,Bűntől foltosLélek újra fehér lesz! Bűnöd éget? Fáj a vétked?Mért váratsz magadra még?Szíve nyitva,Boldogítna,Vár bocsánat Nála rég! Bízd Rá magad!Jézus elfogad!Üdvöt ígér,Mennybe kísér,Végig hű marad!

Áprily Lajos – Az én csodám

Szeretnék Krisztus lenni egy napig.Ha nem egy napig, egy pillanatig. Csak ennyit, míg a kezem ennyit int:Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint. Levenném melledről a sziklasúlyt,mely vad korunkból rád zuhogva hullt. Fáradt pilládat megérinteném,s gyötört szemedből megszöknék a rém. Takarodnának gondok és romok,menekülnének régi démonok. Megölelném a kín-örvény felettmaga-mélyébe szédült lelkedet. Csodatevésem sűrű delejétpazarló … Olvass tovább

Sík Sándor – Ketten a Mesterrel

Fehér fényben, fehér ruhában,Egy férfi jár előttem egyre.Vezet, vezet, kezem kezében,Föl a magányos, nagy hegyekre.Az emberarcok ködbe vesztek,Ketten vagyunk a hegyeken.Kézen fogva vezet a Mester,S én követem. Megláboltam a pusztaságot,Homokviharos, sívó tengert.Szürke porát szívemre szórta,Szörnyű magánya majd hogy elnyelt.De tikkadt lelkem felüdítveA Mester arca járt velem.Kezem meleg kezébe fogta,S én követem. Lehevertem illatos fűreOázisok mézes … Olvass tovább

Mindig csak adni

A jó öreg kút csendesen ontja vizétígy telik minden napja.Áldott élet ez, fontolgatom:csak adni, adni minden napon.Ilyen kúttá kellene lennem.Csak adni teljes életemben.Mindig csak adni?Ez terhet is jelenthet!Jó kút, nem érzed ezt a terhet?Belenézek, tükre rám ragyog,de hiszen a forrás nem én vagyok!Árad belém, csak továbbadom,Vidáman, csendben és szabadon.Hadd éljek ilyen kút-életet,Osszak áldást és sok-sok … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Ahol ránk Jézus vár

Valami mindig vár.Hol munka, lárma, hajsza,hol a mindennapok küzdelme, harca,hol keservek és kísértések,próbák, bukások és szenvedések,hol csend, csend, csend…Kívül?Vagy bent:Valami mindig vár. S Valaki mindig vár.Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.Ott a zajban, a mindennapokban,küzdelmekben, és feladatokban,ott szenvedésben és kisértésben,hogy felemeljen, őrizzen, védjen,hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,átvigyen tűzön és akadályon,új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig … Olvass tovább