Reviczky Gyula – I.N.R.I

Templomba tévedtem s a félhomálybanMegálltam, búban elmerülve mélyen,Hol a zsidók királya haloványan,Bágyadt szemekkel halni készül épen. Megtört kedélylyel, búsan, létunottan,Magamb...

Reviczky Gyula – Isten

Kinek porszem, mi nékünk egy világ,S egy rebbenés határa az időnek:Ki, a mi ember-agyban míriád,Nem olvasod, mert semmiség előtted:Ki búborék gyanánt elfújhatod,Mit összehordtak népek,...

Reviczky Gyula – Mulandóság

Hulló levéllel besöpörte Az őszi szél az útakat. Mint a ligetnek üde zöldje, Minden mulandó, hervatag. Az ember visszatér a porba; A hű szivektől elszakad. Örök válás, bucsú a sorsa;...

Reviczky Gyula – Jó lelkek

Vannak jó lelkek még a földön; De elrejtőznek a világ elül. A csacska hír hallgat felőlük, Élnek s meghalnak ismeretlenül. Éltük szerény, csöndes, magános, Dobszóval, vak lármával ...

Reviczky Gyula – Húsvét

Fakadnak már a virágok, Kiderül az ég, És a föld most készül ülni Drága ünnepét. Szíveinkben mint a földön, Ma öröm legyen, Feltámadt az isten-ember Győzelmesen! Aki tudja, mint tö...

Reviczky Gyula – Miatyánk

Urunk, atyánk, az ég lakója; A csillagoknak alkotója, Ki fentartod mindenütt a rendet; Dicsőség a te nagy nevednek! Az igazak, jók, a kik élnek, Mindenha csak benned remélnek. Te vagy az ő ...

Reviczky Gyula – Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy először tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alak...

Reviczky Gyula – Karácsonykor

A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben. Egy szóval sem panaszkodám, A kis Jézus ellen. Nem vádolnám balgán azért, Hogy engem kifelejtett. Hogy nem hozott ajándékot, Szemem k...