Fórián Andrea – Itt állok…

Itt állok jászolod felett… gőgtől kipirult arccal érkezem. Enyém a világ minden átka, Már azt sem érzem, hogy Létezem. Itt állok jászolod felett… minden évben eljövök egyszer. Had, mondják rám a kívülállók: De hisz ez egy Kegyes ember! Itt állok jászolod felett… És mégsem látlak téged Jézus. Elvakít magam fényessége… Válts meg kérlek, hogy legyen … Olvass tovább

Schvalm Rózsa – Ő, Ki mindenkinél nagyobb

Ő, Ki mindenkinél nagyobb,szerény volt és alázatos.Fényes aranybölcső helyett,jászolbölcsőbe született,s övéi közt nem lelhetett,befogadó szeretetet.Bár királyok közt legnagyobb,illette volna fényes trón,trónja, helyette kereszt volt,s koronája tövisből font.Kívánták látni Napkelet,s távol, Napnyugati bölcsek,kívánt látványosság helyett,jászolbölcső és a kereszt,botrányát tekinthették meg.Elhaló búzamag volt Őáldozata gyümölcsözőhalálából élet fakadt,mely örök üdvösséget ad.

Gerzsenyi Sándor – Így szeretném

Csillagos ma az ég,egy felhő se látszik;ugat a komondor,újabb vendég jár itt. Nő ül a szamáron,bandukol egy vándor.Nincs több üres fekhelyCsak egy ódon jászol. – Kelj fel, asszony tüstént,Süss pár meleg lángost!Hol az öreg pokróc?Hűvös idő jár most! Fektesd az ágyunkbaezt a gyönge lelket.férje meg a lócánnyughat, megpihenhet. Nekünk jó lesz kint is,s zizegő almon.Szálljon … Olvass tovább

Lukátsi Vilma – Ringatjuk

Ringatjuk a betlehemi bölcsőtimmár közel kétezer éve:‘‘Aludj, aludj isteni Gyermek!’’– Jóakaratba, békességbepólyálnánk egész életünkben,elaltatnánk a szelíd Hangot,mikor megszólal, ha a léleklegmélye Megváltót fogamzott. Elaltatnánk: ne lásson minket,csak évről-évre ünnepeinknekillő háttere legyen…s ha szól is néha, csendesen,csak az a szent Gyermek maradjon!S hogy el ne guruljon glóriája:ráénekeljünk zengőn, szépenkarácsonyi harmóniára: – Nem azt érezzük-e titokban,hogy ostort … Olvass tovább

Kárász Izabella – Karácsonyi vers

Valamikor az angyalokEkképpen zengtek szerte:– Dicsőséget az Istennek!– Békét a földi kertbe! A jóakarat diadalt,Győzelmet vegyen mára,Megszületett az Ég Ura,A mindenség Királya! Megszületett a végtelenvilág újjátevése,Megszületett a Szeretet,Megérkezett a Béke! Eljött, kit kívánt e földnekÚjat remélő napja,Ajándékát a Menny UraIngyen, örömmel adja! Elérheti bárki is Őt,Akinek szíve kéri,És ott karácsony üt tanyát!…Dicsőség legyen Néki! Holnap … Olvass tovább

Bódás János – Megüresítem magam

Ha földereng az égi csillag,Hirdetni: itt az Újszülött,a napkeleti királyokkalmajd én is útra készülök. Az ajándékuk drága mirha,illatos tömjén, dús aranyés én, a koldus, így megyek csakszegényen, ajándéktalan. Nincs kincsem, rangom, csak a bűnöknagy halma rakva lelkemen,kiszórom ezt is, hogy szívembenminél több tiszta hely legyen, mert így, tudom, hogy Betlehembenem megyek ajándéktalan:az lesz a legszentebb … Olvass tovább

Móra László – Karácsonyi este

Mikor szent karácsonyCsillagfénye árad,Kevesebb a könnycsepp,Kevesebb a bánat.Akinek asztalánNincs kalács, csak kenyér,Káromló szó helyettImát susog szegény,Hisz karácsony este Isten jár a földön,Hogy a nyitott sebre fehér gyolcsot kössön. Mikor szent karácsonyAjtót nyit a szíven,Súgja a gazdagnak,Hogy máson segítsen!Értse meg a könnycseppKínzó kiáltását,Nincstelen testvérekBoldogtalanságát,Hogy karácsony este: palota és börtönSzéppé szépüljön, ha Isten jár a földön! Mikor … Olvass tovább

Gárdonyi Géza – Hóvirág

A misén ott volt Ida is,A szép, halvány jegyzőleány,S álmodozó éjszemévelÉdesdeden nézett reám.Körültünk az ének zengett,S beáradt a tavaszi fény.A doktor súg, és megnyomint:»Egy év múlva meghal szegény.« Az erdőn át haza kísértem.Oly halvány volt, hogyan fehér,Mint a gyönge kis hóvirág,Mely nyarat, őszt soha nem ér.És vidám volt, és oly boldog,Mint maga a szép kikelet,Mely … Olvass tovább

Gál Éva Emese – Karácsonyfa

A gyermekkor boldog karácsonyfájaa szívünkből a mennyekig ragyog,és az egész nagy család körbeállja,mint bolygók az éltető csillagot. Mondd, szerteszét szóródnunk miért kellett,s miért árnyal arcunkon a halál?Mért nem írhatok olyan fáról verset,amit az egész család körbeáll? Gyűlnek köztünk mezők, utak, határok,nincs erőnk győzni az idő felett,hiába őrzünk annyi közös álmot,ha postán küldjük a szeretetet egymásnak, … Olvass tovább

Pósa Lajos – A szeretet

Nagyobb kincs a földönNincs a szeretetnél.Örülj ha valahaValami jót tettél. Ha csak egy könnyet ésEgyszer letörültél,Édesebb öröm azMinden más örömnél. Mikor rá sem gondolsz,Mikor nem is várnád:Isten két kezébőlEzer áldás száll rád. Hogy nyoma ne vesszen,Hogy ne legyen vége:Beírja az IstenCsillagos könyvébe.