Szuhanics Albert – Karácsonynak üzenete

Míg bent ülünk a jó meleg szobában,
ki jár most a három király nyomában?
Jó pásztorok, szent angyalok járnak ott,
a világnak csodás kisded adatott!

Ne féljetek világosság fiai,
a mi Urunk Isten fia… igazi!
Megrettennek a sötétség erői,
e világnak gonoszságát legyőzi!

Dicsőség a mennyben Isten fiának,
az újszülött égi-földi királynak!
Áldott legyen itt lenn a jóakarat,
a szeretet áradjon a Nap alatt!

Karácsonynak üzenete, emberek,
hogy minékünk üdvözítő született!
Boldogságos édesanyja ölében
mosolyog ő, szent angyalok körében.

Fenyőillat, gyertya fénye, szeretet,
maradjon meg mindig a ti hitetek!
Szándék legyen szebb világra, a jóra,
a boldogság váljon bennünk valóra!