Kicsiny Betlehemben – Református népének

Kicsiny Betlehemben megzendült az ének:
„Dicséret, dicsőség az ég Istenének!”
Kit oly régtől fogva szív repesve vártak,
Megszületett megváltója
A bűnös világnak.

Fényes csillag gyúlt ki a keleti égen,
Megtört a bűn súlya: oda lett a szégyen.
Angyalok serege szelíd szózatára
Benépesült halandókkal
Betlehem határa.

Nem királyi bíbor, – az neki nem kellett!
Szegénység tanyája adott jó nyughelyet.
S íme, minő csoda, az egyszerű jászol
És mennyei glóriája örökké világol.
Örökké világol.

Romba dőlt a földnek minden hiúsága,
Az gazdag, kiben él a hitnek világa –
Gondolj Ö rá, gőgös, fennhéjázó lélek!
S meglátod, hogy kihamvadott
Hited újra éled.

Zengjen ajkunkról is hálaadó ének
Estéjén karácsony áldott ünnepének;
És ki bűneinkért földre alászálla
Örömmel várt vendég legyen
Lelkünk Messiása.