Weöres Sándor – Betlehem

Ó fényességesÓ békességesÓ dicsőségesKarácsony! Szénakazlak mellett,lám, angyal közelgett. Az égből indulvaüzenetét hozza: Ma született gyermek,a világ ismer meg! Ó fényességesÓ békességesÓ dicsőségesKarácsony! Pásztorok hirdessékminden szívnek tessék:­ ő az istállóbanfekszik a jászolban, fekhelye gyalult fa,pelenkája szalma. Ó fényességesÓ békességesÓ dicsőségesKarácsony! József és Máriaajkán zeng ária, ökörke, szamárkakétfelől csodál a: Világ ékessége,kezdete és vége! Ó fényességesÓ békességesÓ … Olvass tovább

Szabolcska Mihály – Betlehemben

Szikrázó alkonyesti csillagok már Jelentgették a kora éjet, Mikor fáradtan Mária és József Betlehembe megérkezének Gazdája a vendégfogadó háznak Kint állt telt háza kapujába S a szállástkérő vándorokat durván Továbbkergette, meg nem szánta. Áldott terhével Mária leroskadt, Ott közelén a vendégháznak.. És megesett a szíve-lelke rajta Az istállóbeli szolgának. És akkor éjjel nagy fényes csodákkal … Olvass tovább

Kicsiny Betlehemben – Református népének

Kicsiny Betlehemben megzendült az ének: „Dicséret, dicsőség az ég Istenének!” Kit oly régtől fogva szív repesve vártak, Megszületett megváltója A bűnös világnak. Fényes csillag gyúlt ki a keleti égen, Megtört a bűn súlya: oda lett a szégyen. Angyalok serege szelíd szózatára Benépesült halandókkal Betlehem határa. Nem királyi bíbor, – az neki nem kellett! Szegénység tanyája … Olvass tovább

Gárdonyi Géza – Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született, Aki után a föld epedett. Mária karján égi a fény, Isteni Kisded Szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd csak örömmel Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, Bársonyos ágya nincs neki itt. Csak ez a szalma, koldusi hely, Rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj! Mert ez az … Olvass tovább

Juhász Gyula – Vízkeresztre

Jövének távol, boldog Napkeletről Három királyok, híres mágusok, Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről, Kiről legenda és jóslat susog. Ki született szegényen Betlehemben, Kit megöletne Heródes király S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár! Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja A Kisdedet, ki a jövő királya S a csillagot, mely homlokán ragyog. Ô … Olvass tovább

Ady Endre – A karácsony férfi-ünnep

Betlehem, a te hajnalod Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat, Hogy fia fogant Máriának. Mienk az arany, myrrha, tömjén S a nagy fájó gondolatok. Mienk az élet s kötelez: Kisded-sírás velünk veszekszik, A nagy Titok fejünkre fekszik. Óh, testvérek, miénk az élet, Bennünket bíztat és sebez. Óh, élni bús és élni szép: Áldott az, aki befogadja. Ma, … Olvass tovább