Schvalm Rózsa – Idők jelei

Emberek az idők jeleit figyeljétek,
világ órája lehet, éjfélhez közeleg.
Jelek: szökőárak, katasztrófahelyzetek,
ne rejtsétek miként strucc, homokba fejetek.

Ilyen módon szól hozzánk magasból az Isten,
ha szeretet hangját nem hallja meg az ember.
Ha gyarló önnön magát képzeli Istennek,
mintha ég, föld, s a mindenség ura lenne.

Pedig csak porszem, mit fölkap az idő szele,
nem mentheti semmi más, csak Isten kegyelme.
Győztes csak az lehet, ki meghajol előtte,
mentsvára más nincsen, e földön az embernek.