Bányai Ferencné – A mi hősünk

Győztes Hősnek jár a pálma,
Virágeső hull útjára,
Hozsánnát zeng ezer ajak,
Tárva-nyitva ajtó, ablak.

Áldott, ki az Úr nevében
Jöttél hozzánk! Vártunk régen.
Nagy az öröm, nincsen lárma,
Boldogan jár házról-házra.

Bűn, betegség, baj megszűnik,
Ördög hada mind eltűnik.
Ahol szelíd, szent alakja
A szívet meglátogatja.

Hozza a hitnek malasztját,
Kegyelmének gazdagságát.
Reménységet, szeretetet,
Vigaszt, erőt, békességet.

Teljesülve a szív vágya,
Lelkünkből felszáll a hála…
Jézus nevét zengi ajkunk
Néki térdet, fejet hajtunk.

Ő a mi legnagyobb hősünk,
Kit imádva dicsőítünk.
Legyen áldott ki Őt adta,
Nekünk örök diadalra.