Füle Lajos – Figyelj a lelked égboltozatára

Figyelj a lelked égboltozatára:
fölsejlik-e rajt, végre valahára
az a csillagra írott üzenet:
Testvér született?!

S ha látod azt az írást és megérted,
vidd el magányod Hozzá és sötéted,
S ha megtaláltad azt a Gyermeket,
lábához letedd!

Vegyél helyette fényt, mi átvilágít,
és békességet, mit a lelked áhít,
s hordozd magaddal e világon át,
mint mosolyát!