Bódás János – Én elhiszem

Megszületett Isten Fia,
világra hozta Mária,
kire leszállt a Magasságos,
Aludt a város.

Szűz szült, csillag kelt, ég kinyílt,
Angyalok hoztak égi hírt :
legyen Istennek dicsősége,
s a Földön Béke!…

Míly titok ez! Mint szép mese!
Meg se értheti senki se,
akinek alszik még a lelke,
legyint nevetve.

De én szívemre hallgatok,
nekem boldogság e titok,
s halálig vallja szám, szívem:
—én elhiszem!

Hiszem, mert ez üdvöm ügye.
Ha az Ég és a Föld frigye
szűzben gyümölcsöt nem terem,
—mi lesz velem?

Hiszem, hogy Ő az, Ki értem élt,
értem áldozta életét,
s ha ellep is a bűnök mocska,
vére lemossa.

Hiszem, mert nincs más élet, út:
mennybe csak Ő nyithat kaput,
s mit itt nem, —ott mindent
megértek
ha majd belépek.

Hát lehet-e, hogy ne örvendjek,
hogy megszületett az a Gyermek?
Isten szerelme Földre szállott,
legyen érte örökre Áldott!