Füle Lajos – Én szeretem az elnyűtt Bibliákat

Hajlék az ISTEN, Könyve menedék!
Én szeretem az elnyűtt bibliákat,
énekeskönyvek kopott fedelét,
énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak
a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a kotta:
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…’’
Az Ige szól, és felfrissül a fáradt,
élő vizet lel ismerős sorokba’…
Én szeretem az elnyűtt bibliákat.