Bódás János – Biblia

Egy kopott könyvem van nekem,s ha hozzám minden idegen,kinyitom s már nem vagyok árva:fényes mennyei seregeksuhannak s visznek hozsánnázva. Fekete tó, – s napként ragyog.Mint fáradt, húnyó csillagok,le-lehullok, de itt találokmegújulást. Ebből születnekvértanúk, szentek s óriások. Kis könyv. Sok „bölcsnek” langy mese,s én, a senki, győzök vele:benne annyi tűz s annyi hit van,mint földet rendítő … Olvass tovább

Bódás János – Minden javunkra van

Róma 8:28 Új esztendő… Nem tudja senki sem, hogy mi vár reá, merre, hova lép. Az ismeretlenség ködébe rejtve mi van: örvény, orom, vagy szakadék? Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sínek. Hogy a holnap titkát kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. Úgy megyünk a jövő felé, akárha sötétbe lépnénk… De örvény, … Olvass tovább

Bódás János – Elé megyek

A hó csendben lebben, nagy lepke-pelyhekben s mindent belep… Fehér lett a sivár, élettelen határ, erdő, berek. Meddig a szem elér, minden tiszta fehér, de ott maradt (eltakarva igaz) a szenny, a sár, a gaz a hó alatt. Vastagon hull reám, csupa hó a ruhám köröskörül. Ím, most hólepetten én is fehér lettem! …De csak … Olvass tovább

Bódás János – Advent

Te szörnyű, vajúdó idő, ne szülj, ne szülj több rémet! Most már tiszta örömmel is legyen megáldva méhed! Szülj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot, Fojtsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből! Napfényre vágyunk már a gond fekete erdejéből! – Te véres, vergődő … Olvass tovább

Bódás János – Házi áldás

„Hol hit, ott szeretet’’Falon függ a szobában,szép, aranyos keretben,még mindig annyi házban!Ám a család veszettenlobog a gyűlöletben,morzsolódik a gondban… Szép az a Házi áldás,kár, hogy csak a falon van!

Bódás János – Hadd dícsérem én is!

A föld kérge alattforrong már valami:bökdösik a csírákapró szuronyai. A hajszál-csövekbena nedv magasba hágs fellobbannak, mint zöldszökőkutak, a fák. Dal, rím te is szívemkemény kérgét zúzd széts szökj fel szivárványos,zengő szökőkútként. Istent dicséri aföld virággal, lombbal,hadd dicsérjem én isboldogan, dalommal.

Bódás János – Enyhülés?

Ha jövendőbe nézünk, hol aggódunk, hol remélünk, Bárhogy küzd is kezünk, agyunk, magunk ura nem mi vagyunk. Tiéd Urunk sorsunk, hazánk… – Isten békéje, szállj le ránk. Kik a békéről beszélnek, egymástól még ők is félnek. Olajág van jobbkezükben, – van-e bizalom szívükben? Nagy enyhülést vár a világ! – Isten békéje, szállj le ránk. Hozz … Olvass tovább

Bódás János – Valamit nem értek

Régóta ismerlek már Istenem, S egyre halkulnak bennem a „miért”-ek. De homályos elmém bárhogy derül is, valamit most sem értek. Tudom, szereted minden művedet, mert minden műved nagyszerű, remek. Szereted a virágot, hisz színében a mennynek színei tündökölnek. Szereted a csillagot: tiszta, fényes. A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád; a harmatot, a forrást: … Olvass tovább

Bódás János – Virágvasárnap

Csak hulljatok virágok, pálmaágakCsapongjon a piros szárnyú örömS higgyétek, hogy Dávid utódja jönSzabadságszerző győzelmes királynak. Ő… látja már, hogy messze mint a felleg,Fekete átok varjúraja várÉs szárnyra kap, s hogy nemsokára márKáromkodnak, akik most énekelnek Ő… tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,Nem marad bennük se remény, se hit… S … Olvass tovább

Bódás János – Lehetetlen

Te azt mondod, hogy lehetetlenÉs leereszted a kezed,Csüggedt-fásultan belenyugszol:Ha nem lehet, hát nem lehet!Te azt mondod, hogy lehetetlenS befagy az ajkad, a szíved,Már alig mersz, s kihal belőledMinden nagy, hősi lendület.S miattad dúlhat itt a gazság,Fertőzhet a bűn, a kapzsiság,Hagyod, hadd rohanjon vesztébeDühödt őrültként a világ.Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam;Se szó, se vér, se könny, … Olvass tovább