Rainer Maria Rilke – Az áhítat könyve

Munkásaid vagyunk: segéd és mestercsak téged épít, nagy Középhajó.És néha jő egy Vándor, fáradt testtel,és megvilágosít, beszélni kezd el,mutatva, mi a helyes és a jó. Táncol alattunk és inog az állvány,kezünkbe oly súlyos a kalapácss egy perc jő tőled, az idők homályán,mint tengerről a szél s arcunkra szállvánmár érez is a lakatos, az ács. A … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Könyvek könyvének csodálata

Legyőzhetetlen!Égi dimenziók, örök arányokIsten diktálta, ember-írta Könyve!Küzdünk ellened porszemek, parányok…taposunk vérbe, sárba, könnybe,és nem bírunk veled.Te élsz korok felett és föld felett. Tavaszból őszbe fordul a világ.Lombjuk hullatják óriási fák.Az emberiség évezredes tölgyelassan libegve ejteget a földreéleteket és népeket.te élsz népek felett és lét felett. Kezembe veszlek,és álmélkodva csuda-áhítatszáll a szívemre.Így olvasta fakó irásidatÁgoston egyszer… … Olvass tovább

Emőd Tamás – Intelem a Bibliából

Mennyi vad aggodalom,Izgalom és mozgalom.Meddig áll a vigalom?Lángírás van a falon! Meddig a víg forgalom,Zene, dana, ringalom,Tál, citera, cimbalom?Lángírás van a falon! Meddig sürög a malom,Ekenyom a talajon,Toll, ceruza, cirkalom?Lángírás van a falon! Reng a határ, a halom,Reszket a húr a dalon,Hűl a hal az asztalon.Lángírás van a falon! Hasztalan a vigalom,Hasztalan a siralom,Nincs ellene hatalom:Lángírás van a falon!

Bódás János – Biblia

Egy kopott könyvem van nekem,s ha hozzám minden idegen,kinyitom s már nem vagyok árva:fényes mennyei seregeksuhannak s visznek hozsánnázva. Fekete tó, – s napként ragyog.Mint fáradt, húnyó csillagok,le-lehullok, de itt találokmegújulást. Ebből születnekvértanúk, szentek s óriások. Kis könyv. Sok „bölcsnek” langy mese,s én, a senki, győzök vele:benne annyi tűz s annyi hit van,mint földet rendítő … Olvass tovább