Babits Mihály – Szent király városa

Esztergom, Előhegy Az első szent király itt született, s azótaszent város ez: szent és gyámoltalan.Paphercegek, néha paraszti, néhakirályi vér, akkomodálta vén csúzoslába alá, faragott tarka zsámolyul. S némelyik oly dicső zsámolyról álmodott,mint a pápának Róma; s agg tanárokeszét, s rossz talján piktorok kezétbérelte: jó öreg papok játéka volt ez;tán olykor balkezes; de hagyján: mert az … Olvass tovább

Babits Mihály – Anyám nevére

Hajnalka volt az édesanyám, hajnalra születtem én. S lelkemben már ily fiatalon nincs hajnal, semmi remény, nincs hajnal, semmi vidámság, nincs hajnal, nincsen öröm. Hajnalka volt az édesanyám s csak alkony az örököm. Hajnalka volt az édesanyám: Kedélybeteg, árva nő ma; Mióta meghalt édesapám, házunk oly szomoru, néma: Mióta meghalt édesapám, házunk oly hallgatag, árva: … Olvass tovább

Babits Mihály – Jónás imája

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,vagy én lettem mint túláradt patakoly tétova céltalan parttalans ugy hordom régi sok hiú szavammint a tévelygő ár az elszakadtsövényt jelzőkarókat gátakat.Óh bár adna a Gazda patakomsodrának medret, biztos útakonvinni tenger felé, bár verseimcsücskére Tőle volna szabva rimelőre kész, s mely itt áll polcomon,szent Bibliája lenne verstanom,hogy ki mint Jónás, … Olvass tovább

Babits Mihály – Reggeli ének

A reggelt éneklem, az enyhe szépetÓ reggeleim!jó reggeleim!Testem mint egy eleven béke ébredTejjel és mézzel folynak ereim. Lelkem kilép az álom fürdejébőlMegint üde mároszlik köde már.Kilép az álmok sötét erdejébőls egy dombra száll, egy kedves dombra száll. És így néz széllyel hajnala hegyérülmély multja fölé,múlt mélye fölés a tegnap és a tavaly köde gyérüllába alatt, … Olvass tovább

Babits Mihály – Esti kérdés

Midőn az est, e lágyan takarófekete, síma bársonytakaró,melyet terít egy óriási dajka,a féltett földet lassan eltakarjas oly óvatossan, hogy minden fűszállágy leple alatt egyenessen állés nem kap a virágok szirma ráncots a hímes lepke kényes, dupla szárnyánnem veszti a szivárványos zománcotés úgy pihennek e lepelnek árnyán,e könnyű, síma, bársonyos lepelnek,hogy nem is érzik e lepelt … Olvass tovább

Babits Mihály – Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Óh különös, szent, nagy titok! Az Istent esszük, mint az ős törzsek borzongó lagzikon ették-itták királyaik húsát-vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe – de a mi királyunk, Krisztus, nem halott! A mi királyunk eleven! A gyenge bárány nem totem. A Megváltó nem törzsvezér. Ereje … Olvass tovább

Babits Mihály – Csillag után

Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok.. Körülöttem fájás-félés ködhálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó ha most mindent itthagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán! Gépkocsin, vagy teveháton – olyan mindegy, hogy hogyan! Aranyat, tömjént és mirrhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz … Olvass tovább

Babits Mihály – Karácsonyi ének

Miért fekszel jászolban, ég királya?Visszasírsz az éhes Barikára.Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:mégis itt rídogálsz, állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalmajobb tán mint csillag-űr szele volna?jobb talán a puha széna-alom,mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked,mint gazdag nárdusok és kenetek?Lábadhoz tömjén hullt és arany kulit:kezed csak bús anyád melléért nyult… Becsesnek láttad te … Olvass tovább

Babits Mihály versei: életút és munkásság

Mint írogató kortársai jó részének, az ő útja is kacskaringósra sikeredett. Ötödikes gimnazistaként lett félárva és került Szekszárdra a nagyszülők védőszárnyai alá, Cenci mamát meg is örökíti majd egy regényében, a Halál fiai-ban, érdekes olvasmány! Anyja műveltsége szinte predesztinálta a tanári pályára. Tanári pályájának állomása: Baja, Szekszárd, Újpest, Szeged, Fogaras majd ismét Pest. Első művei Nagyváradon, … Olvass tovább