Babits Mihály versei: életút és munkásság

Mint írogató kortársai jó részének, az ő útja is kacskaringósra sikeredett. Ötödikes gimnazistaként lett félárva és került Szekszárdra a nagyszülők védőszárnyai alá, Cenci mamát meg is örökíti majd egy regényében, a Halál fiai-ban, érdekes olvasmány! Anyja műveltsége szinte predesztinálta a tanári pályára.

Tanári pályájának állomása: Baja, Szekszárd, Újpest, Szeged, Fogaras majd ismét Pest. Első művei Nagyváradon, a Holnaposok városában jelennek meg egy Antológiában, önálló kötete, a Levelek Irisz koszorújából majd csak a következő évben, 1909-ben lát nyomdát. Érdekes adalék munkásságához: Dante Isteni színjátékának olaszról magyarra való fordításáért olasz állami kitüntetést kap, Játszottam a kezével című, 1915-ben írott verséért pedig eltiltást a tanári pályától…

Forrás: pim.hu

Babits Mihály versei egyedinek is mondhatók, íróberkekben ő a tudós költő, ami egyébként benne jól megfért a lírikussal is. Fortissimó című, lényegében háborúellenes verséért újból meghurcolják.

Adyhoz és a Holnaposok-hoz való kötődése külön történet. Magánélete sem akármilyen! Ady halála után, annak özvegye, Csinszka,(Boncza Berta) nála talál vigasztalást, de az is érdekes történet ahogy elszereti titkárának, a költő Szabó Lőrincnek a menyasszonyát, írói álnevén Török Sofie-t akivel házasságot is köt. Egykori nyaralójuk az esztergomi Előhegyen a híres autogrammok falával ma Babits-emlékmuzeum.

Babits Mihály versei, neve, egyénisége mindenképpen meghatározója az 1920-30-as évek irodalmi életének mind esztergomi, mind országos szinten. Ha jól számolom, 5 prózai művet és 9 verseskötetet hagyott ránk, még életében kiadva. Sok-e, kevés-e, és hogy milyen szellemi kincsek rejtőznek műveiben, azt döntse el és fedezze fel az olvasó, a ma olvasója!

Kocsordi Nagy Béla