Békefi Pál – Az ünneprontó

Az ünnep zaja az eget éri,Tolong a nép a rézoltár körül.Míg az énekkar az Urat dicsériVásári nép a téren tömörül. De egyszerre zaj támad, nagy rikoltásA zsivajban egy sátor porbadől.Felhangzik itt-ott egy éles sikoltás,S az oszlopcsarnok lépcsője felőlEgy férfi toppan a kufárok eléKezében korbács, arcán égi tűzAmint kezet a magasba emelé,Villámló szeme mindenkit elűz. És … Olvass tovább