Károlyi Amy – Oda kell adni, ami van

Mindennek ára van,vagy ára lesz.Oda kell adni,ami van,hogy megkaphassuk,ami lesz. Oda kell adni asztalunk,oda kell adni ceruzánk,és tudni, hogy asztaltalans ceruzátlan lét vár reánk. Odaadni a takarónk,és langyosra fűtött szobánk,és tudni, hogy takaratlanés párnátlan lét vár reánk. Az is lehet, hogy az a mínusz,a földöntúli, pluszt megér,és minden láznál égetőbba csillagok termelte dér. Papírkosárba vethetőka … Olvass tovább

Keresztes Szent János – A lélek sötét éjszakája

Vaksötét éjszakában,szerelem vágyától lángokban égve,én boldog messze jártam!Nem vette senki észre,csöndes volt házam, elpihent a népe; biztosan a homályban,a titkos lépcsőn át utamra térve,én boldog, messze jártam!Arcot, ruhát cserélve,csöndes volt házam, elpihent a népe; sötét és boldog éjjel,titokban jártam, senki meg se látott,nem láttam senkit én sem,más fény nem is világolt,egyetlen a szívemben égő láng … Olvass tovább

Szabó Lőrinc – Májusi éjszaka

Késő volt, mentem haza, lelkemaz elmult nappal küszködött,mentem, mogorván, kimerülve,a kertek és villák között,nem is én mentem, csak a lábamvitt a fekete fák alatt,két lábam, két hű állatom, melymagától tudja az utat. S egyszerre a májusi éjbenvalami hullám megcsapott:illatok szálltak láthatatlan,sűrű és nehéz illatok,a lélegző, édes sötétbenszinte párolgott a világés tengerként áradt felém azorgona, jázmin … Olvass tovább

Vargha Gyuláné – Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged, Amerre mégy, veled megyek! Utat török, nem árthat néked Sötét völgy vagy zordon hegyek! Járj szárazon, vagy víz felett – Orcámnak fénye hűn vezet! Szememmel én vezetlek téged, Kegyelmem is hűn támogat! Nem engedem inogni lépted, Bátran rám bízhatod magad! Pusztákon át a mennybe fel Erős karom hordoz, emel! Szememmel én … Olvass tovább

Vargha Gyuláné – A legnagyobb művészet

A legnagyobb művészet tudod mi? Derűs szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol tenni vágyol, Szó nélkül tűrni, ha van ki vádol. Nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni a keresztet. Irigység nélkül nézni végig mások erős, tevékeny éltit. Kezed betenni az öledbe s hagyni, hogy gondod más viselje. Ahol segítni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre … Olvass tovább

Reviczky Gyula – Pünkösd ünnepére

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’Ma is minden bánkodó szivének,Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:Világitó sugaradat áldja.Habozóknak oldjad meg a nyelvét,Világositsd hittel föl az elmét.Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,Diadallal az egész világon!Piros pünkösd, szállj le a világra,Tanits meg uj nyelvre, uj imára.Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Wass Albert – Szent a falu

Két emberfajta él,az egyikönmaga elől elmenekszik,a másikhoz nem ér a lárma,mert elrejtõzik önmagába. Az egyik élete malom:Mindent felörlő izgalom.Rohan, s az élet fut vele,pénzcsörgető kacér zenekíséri éjjelét, nappalát,s agyába őrli vad dalát.Izzítja egyre a kohót,és épít felhőkarcolót,és épít büszke tornyokat,és szédít messze ormokat(telefon, autó, lift, vonat).S az élet mégis elrohant:mit ér a szikratávíró,mit ér a … Olvass tovább

Bizalomteljes könyörgés

Cseh szövegből fordította: Gerzsenyi Sándor Atyám, benned bízom.Nincs más reményem.Te vagy erős váram,Kősziklám nékem.Egyszülött Fiadban,Drága MegváltómbanKüldj segítséget.Halld meg szívem szavát,Ó, adj szabadulást,Bűnömből tisztulást,Mint megígérted. Atyám, benned bízom,Áldom szent neved.A bűn hogyha kísért,Én győzök veled.Sátán hogyha támad,Nekem mitsem árthat,Hű karod megvéd.Megváltott népeddel,Szentek seregévelUjjongó örömmelÁldalak üdvömért. Atyám, benned bízom,Vezess utamon.Ha néha fáradokTe légy támaszom.Melletted nem félek,Szüntelen rád … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Átragyog-e rajtunk?

Benéz a nap a templomablakon.Átragyog a színesruhájútizenkét férfialakon.Tarka foltokat vet a padsorokra,s a kisfiúra édesanyja mellett.Az nézi egyideig álmélkodvaa szép mozaik templomablakot,a tizenkét sugárzó alakot.Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.Megkérdi: ,,Kik azok, édesanyám?’’ Tart még az igehirdetés.Édesanyja csak arra figyel.S a kis kérdezőt súgva, hirtelenegyetlen szóval csendesíti el:,,Keresztyének!’’S hangzik tovább a prédikáció,szól az orgona, zeng az ének. … Olvass tovább