Garay János – Hit, remény és szeretet

Téged hiszünk, nagy Isten,Mindenható király!Ki földön és az égenÖrökké vagy s valál,Ki térben és időbenMegfoghatatlanúl,Mult és jelen s jövendőnÁldásként átvonúl. Benned remélünk, Isten!Mert nyilatkoztatád,Hogy úgy imádhatunk mintKegyes szelid atyát,Ki szent gondviselésselFejünk felett viraszt,Ki tévedőknek is nyújtSzelid, kegyes vigaszt. Téged merünk szeretniFiadnak általa,Ki szent, dicső tanával,Mely szeretet vala,Az isten és ember köztSzent híd gyanánt felállt,S ki … Olvass tovább