Ismeretlen költő (fordította: Túrmezei Erzsébet) – Nem ejt hibát

Ha különösnek, rejtelmesneklátszanak Isten útjai,ha gondok örvényébe vesznekszívem legdrágább vágyai,ha borúsan búcsúzni készüla nap, mely csak gyötrelmet ád …egyben békülhetek meg végül:hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak,s irgalma kútja mély nekem …ha a támaszok mind inognak,ha nincs erő, nincs türelem,s tekintetem sehol célt nem látvaksötét, könnyes éjen át …egy szikrácska hit vallja … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Teljes öröm van nálad!

Zsoltárok 16:11 Hányszor hullt a szívemregyermekek mosolya:virágok fehér szirmamájus szellőjiben.Én visszamosolyogtam,de bús volt a szívemés szomorú maradtam…És szomorú maradtam.Ha rengő bölcső mellettédesanya mosolygott,valami szelíd, boldog,édes érzés fogott el,mint bimbók hasadásán,mint rügyek fakadásán…Csak sugársuhanássötét árnyak között.Titkos bánat födöttés szomorú maradtam…És szomorú maradtam.Valaki a neved mondta,valaki rólad beszélt,Úr Jézus, és mosolygott.Lényéből és szavábóltiszta sugárzás, boldog,szelíd fényesség áradt.Megremegett … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Most más madár dalol

Mióta Jézus Krisztus velem jár,elhallgatott a fekete madár,mely minden év után azt sírta: Kár! Végig az úton, tűnő évekenazóta más madár dalol nekem.Erőm újul a csengő éneken. Ha hervad a százvirágú tavasz,arról dalol, hogy Jézus ugyanaz,akár virág nyit, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el,és egyre sebesebben szállnak el,– az örök ifjúságról énekel. … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Elmúlt

Voltál már az alkalom temetésén?Verik a koporsófödeletfagyos téli göröngyök,s a szívedet göröngynehéz miértek:Miért nem tetted?Miért nem adtad?Miért nem mondtad?Felelj: miért nem?… Ezer alkalmat temetünkminden temetésen.Hiába koszorú, virágsíron, ravatalon…Verik a koporsófödeletfagyos téli göröngyök…Elmúlt az alkalom.

Túrmezei Erzsébet – Váltság

Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek,hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek.Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek,bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek,kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott,hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk.Váltság – – – – – S ha nekünk mégis vannak sebeink,mélységes mélyek, be nem … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Pünkösd után

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.Pünkösd előtt – esedezés, esengés.Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.Csendesen várni – várni, hinni, kérni!Aztán – boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,pünkösd után – Lélekkel telítetten,pünkösd után – bátor tanuvá lenni,pünkösd után … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Nyár

Uram, áldalak a nyárban.Aranykalászos határbanszáll most hálával telitrónusod elé az ének,tüzéért a nap hevének,mert a szemet érleli.Esőcseppek záporáért,hajnalok hűs harmatáért,mindenért az ég alattvigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéretmagot hozott és megérett,s amint lengeti a szél,zizegő, szelíd szavával,hitet tevő himnuszávalnagy jóvoltodról beszél.Boldog, aki érti, hallja,s míg aratni indul karja,miközben rend rendre dűl,Téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búzaszembentérdre … Olvass tovább

Margaret Fishback – Lefelé tartunk

Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek, ha fakul szemünk fénye és hangunk megremeg. Sajnálkozó mosolyt is meg-megfigyelhetünk, amikor kihagy néha az emlékezetünk. De bánkódjam miatta? Az óra lepereg, S vár az az ország, ahol senki se lesz öreg! Lefelé tartunk, mondják. Lépteink lassúak, óvatosak… Nem várnak derűs, fényes utak. Hallkabb a szó csengése, nehezen halljuk … Olvass tovább

Margaret Fishback – Lábnyomok

Álmomban Mesteremmeltengerparton jártam, s az életemnyomai rajzolódtak ki mögöttünk:két pár lábnyom a parti homokon,ahogy Ő mindig ott járt énvelem. De ahogy az út végén visszanéztem,itt-amott csak egy pár láb nyomalátszott, éppen ahol az életempróbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:„Amikor életem kezedbe tettem,s követődnek szegődtem Mesterem,azt ígérted, soha nem hagysz el engem,mindennap … Olvass tovább

Túrmezei Erzsébet – Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,most nem rohanok,most nem tervezek,most nem akarok,most nem teszek semmit sem,csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom,most elpihenekbékén, szabadon,mint gyenge gyerek,és nem teszek semmit sem,csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fényés ölel a csend,és árad belém,és újjáteremt,míg nem teszek semmit sem,csak engedem, hogy szeressen az Isten, új gyümölcs … Olvass tovább