Sola Fide Keresztyén Kulturális Csoport

Szeretettel köszöntök minden látogatót a Sola Fide Keresztyén Kulturális Csoport nevében. Tevékenységünket ad hoc csoportként kezdtük, ám a folytatáshoz hamarosan elengedhetetlen lesz egy megfelelő jogi forma.

Miért épp Luther Márton 5 “sola”-jának egyike?

Sola Fide = egyedül hit által

Azért, mert a hit életünk esszenciális mozgatórugója, a nyers hit, ami azoknak az embereknek az életében is jelen van, akik büszkén hirdetik, hogy nem hisznek Istenben, sem sorsban, sem predestinációban, sem megigazulásban, sem kegyelemben. Holott mindent, amit teszünk, azért teszünk, mert hiszünk.

A Sola Fide Keresztyén Kulturális Csoport tagjai:

 • Fórián Andrea (e sorok írója),
 • barátnőm, Füzesi Edit és családja,
 • férje Füzesi Csaba,
 • lányaik Olívia, Eszter, Henrietta,
 • Thurzó Sándor József brácsaművész/professzor,
 • Tokár Sándor csokalyi református lelkipásztor.
Füzesi Edit és családja, Szent László Napok, 2019
Tokár Sándor, csokalyi református lelkipásztor, Szent László Napok, 2019

Minden, amit megteremtünk egy ötlettel kezdődik, amit hosszú munka követ, aminek előbb vagy utóbb leszüreteljük a gyümölcsét. Egyesületünk mögött is tulajdonképpen több év munkája húzódik, most visszatekintve tudatosodik leginkább.

Őszintén bevallom, amikor 2015 októberében elindítottam az istenes versek weboldalt, nem is mertem gondolni arra, hogy 5 év alatt többrétű szolgálat is épül erre az alapra.

Számomra, és bátran állíthatom mindezt a csoport nevében is, ez szó szerint olyan, amit csak Ady Endre szavaival tudok megfogalmazni: elértünk az “Értől az Óceánig“, ami valahol a szó szoros értelemben is így van, hiszen szűkebb hazánk az Érmellék, tágabban fogalmazva, Partium, Nagyvárad.

És mivel minden megvalósítás mögött van egy jó sztori, így fogadjátok szeretettel a miénket is. 🙂

A sztori

Történetünk egészen régről indul: két tizenéves barátsága, akik a líceumi osztály különceiként szívesen beszélgettek Istenről, hitről, kultúráról, versekről, zenéről, keresve helyüket az életben.

Egyik jeleskedett a versírás területén, másik a zene szerelmeseként dallamokban fejezte ki érzéseit. Barátok lévén, sikerült e két művészeti ágat ötvözni amatőr szinten, különféle iskolai kulturális események megszervezésében. Igen, ám, de jött a nagybetűs élet!

Mindenki folytatta a saját útját, álmaikat ideiglenesen félretéve, míg nem közel 20 év után újra találkoztak, folytatva beszélgetésüket ott, ahol évekkel azelőtt abbahagyták.

Ekkor született meg az ötlet, hogy jómagam összeszedve minden létező és nem létező bátorságomat, elkészítsek egy vékonyka válogatást a régóta gyűjtögetett verseimből, és egy kötet formájában megosszam a nagyvilággal az isteni ihlet által kapott gondolatokat A Te Igéd nekem címmel. Aminek meg kell történnie, az megtörténik alapon!

A nagyváradi Europrint nyomdában készült, Gróf Alinka grafikáival, Fotó: Fórián Andrea

E kötet bemutatójával kezdődik csoportunk története.

Az első könyvbemutatóra 2019 május  19-én került sor szülőfalum védőszárnyai alatt, a csokalyi református templomban. Hálám jeléül, hisz ismerjük a klasszikus mondást: “mindenütt jó, de legjobb otthon”,  innen indultam kalandos útamra, többek között a költészet világába.

Őszinte támogatást kaptam Tokár Sándor – frissen kihelyezett – csokalyi református lelkipásztorunktól, aki teljes odaadással mellém állt, mind eszmeileg, mind gyakorlatban.

Barátnőm, Füzesi Edit, folytatva azt, amit évekkel ezelőtt elkezdett, – na, jó, biztatásomra – dallamokat komponált néhány vershez a kötetből, amelyet gitárkísérettel, lelkes és hozzáértő családtagok bevonásával adtak elő több szólamra a csokalyi bemutatón.

A színvonalat emelte, hogy meghívásomat elfogadta Thurzó Sándor József brácsaművész, aki önmagát “versimádónak” aposztrofálva brácsajátékával méltó keretbe foglalta műsorunkat.

Thurzó Sándor József brácsaművész, Fotó: Fórián Andrea

Senki sem lehet próféta a maga hazájában, tartja a mondás, épp ezért a kelleténél talán jobban izgultam, és az elvárásoktól annál jobban tartottam. Ám hatalmas meglepetésre bemutatkozó műsorunk formabontóan rendkívülire sikeredett.

Ezzel pedig lavinaszerűen elindult a további bemutatók sorozata, a teljesség igénye nélkül azon helyszínek, ahova meghívást kaptunk az elmúlt időszakban (igyekszünk folyamatosan frissíteni):

 • Királyhágómelléki  Református Egyházkerület,
 • Jákóhodosi  Református Egyházközség,
 • Nagyváradi Euro Foto Art Galéria,
 • Biharszentjánosi Református Egyházközség
 • Borsi Református Egyházközség
 • Nagyváradi Szent László Napok
 • Érkörtvélyesi Református Egyházközség
 • Kolozsvári Stars Magángaléria
 • Nagyváradi Tibor Ernő Galéria

Istenes irodalom szóban és zenében… valamint fotókban

Hogyan kerülnek képbe a fotógalériák?

Valami különleges indíttatásnál fogva 2018-ban beiratkoztam a nagyváradi Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület fotótanfolyamára. Ahol Tóth István EFIAP fotóművész 44 év tapasztalat bírtokában oktatja a fotózás szerelmeseit.

Ennek köszönhetően műsorunk fotókiállítással bővült  „Temlomfotogrammák”címmel. Ahol különös perspektívába helyezem a templombelső, a szakrális tér tárgyait. Célom a szakrális fotózás, mint műfaj megteremtése.

Az első istenes irodalmi műsorral, könyvbemutatóval egybekötött kiállításra a 2019-es nagyváradi Szent László Napok adott otthont. A fotókat Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, fotográfus értékelte.

Ezen az eseményen mutatkoztunk be hivatalosan, mint Sola Fide Keresztyén Kulturális Csoport.

Istenes irodalom zenében

Más zeneszerzők is kapcsolódtak  a verseim megzenésítéséhez, Boros Beatrice és Réthi Brigitta, nagyváradi zeneszerzők. Makkai Gyöngyvér, marosvásárhelyi zeneszerző, Ian Guest magyar származású, Brazíliában élő zeneszerző, Fénykövet biharszentjánosi, keresztyén dícsőítő csoport.

Ugyanígy a megzenésített versek előadásában is amatőr és hivatásos énekesek a partnereink, mint:

 • Viktor József kontratenor,
 • Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének kórusa,
 • Fénykövet keresztyén együttes.

Eddigi rövid működésünk alatt olyan tökéletesen összeszokott csoportunk, hogy egyéb zenei és kulturális programok megszervezését is végig vittük, felkérésre, vagy saját ötlettől vezérelve:

Akik segítségünkre voltak/vannak

Bármilyen program, műsor szervezése nemcsak hozzáértést, lelkesedést igényel, de anyagi forrásokra is szükség van. Az elmúlt néhány hónap dinamikája egyértelműen azokat a jeleket sugározták, hogy igenis igény van ránk.

Magunk is Istenkeresők (és megtalálók) vagyunk, ezért ebben a témában szeretnénk megszólítani az embereket verseken, zenén és egyéb művészeti  ágakon keresztül, felekezettől független módon.

Megosztani olvasóinkkal, hallgatóinkkal Isten közelségét, a gyakorlati hit egyesítő erejét. Lelkünk mélyén mindegyikünkben  van egy űr, amit csak a Teremtő tud betölteni személyes jelenlétével, nevezzük Őt bárhogyan.

Erről szólnak a versek, erről szól a zene, erről szól a weboldal, és minden más őszinteségből fakadó művészet, de az egyszerű szó is.

Épp ezért nagyon hálásak vagyunk minden támogatóért, aki bárminemű támogatással erősíti munkánkat akár eszmei, akár anyagi viszonylatban is teszi azt.

Általa segíti az abszolút értékek fennmaradását. Továbbadását és a lehetőséget arra, hogy olvasóink, hallgatóink, és utódaink is lelki táplálékot meríthessenek ebben a relatív, bizonytalan világban.

Hálásan és örömmel mondhatjuk, hogy igenis vannak már most, akik segítenek:

 • egyik fotóstársam, Varga Mandy önkéntesen, ha kell saját költségén vállalja rendezvényeink fotózását,
 • jelképes összegért bérelhetünk a nagyváradi EMNT székházában irodát (update 2021: azóta már a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség felmondta szerződésünket)
 • munkaadó partnerem, az UNELTE SEO S.R.L a kötet megjelenéséhez járult hozzá,
 • az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület elnöke tanácsaival támogatja egyéni fotókiállításaimat.

Említhetném még barátainkat, ismerőseinket, követőinket, akik a maguk módján segítenek tettel vagy jó szóval.

A Sola Fide puritán berendezésű irodája – minden berendezést adományként kaptunk, a bannert is – Fotó: Fórián Andrea

Leginkább azért tartom ezt fontosnak leírni, mert számomra, és számunkra bizonyíték, – még mielőtt legyintenénk, hogy “ugyan, ki segít ma már non profit ügyekben, hisz mindenkinek megvan a maga gondja, baja” – hogy van, akiket érdekel a kultúra, az irodalom, egy tiszta kezdeményezés.

Küldetések

Tiszta szívvel valljuk és vállaljuk küldetésünket a jövőre nézve:

 • kulturális és tematikus művészeti fesztiválok szervezése és támogatása,
 • emlékünnepségek szervezése a magyar történelem és kultúra különböző személyiségeinek tiszteletére,
 • gyerektáborok,
 • szimpóziumok,
 • kulturális körök támogatása,
 • irodalmi és zenei esték vagy klubok szervezése,
 • ifjú tehetségek bemutatása,  támogatása.

Ezen tevékenységek összességével szeretnénk szebbé, élménydúsabbá tenni társadalmunk egyhangú mindennapjait.

Színt vinni a szürke hétköznapokba, lelki felüdülésben részesíteni magányos vagy kereső, lelki többletre vágyó embertársainkat. Azokat is, akik úgy érzik kiegyensúlyozott lelki hitéletet élnek.

Nem célunk nagy tömegeket megmozgatni, nem célunk senkit győzködni. Azzal a kisebbséggel szeretnénk egy úton haladni, akik első hallásra azonosulni tudnak a hitéleti irodalom, a vers, a zene, a kultúra és a művészetek csodáival. Azokkal, akik most végig olvasták e sorokat.

Ha bármikor Nagyváradon jársz, szeretettel várlak/várunk, itt találsz meg:

Köszönjük a ránk szánt időt!

Fórián Andrea

Nagyon tetszik, megosztom!

Megosztom másokkal is: