Mit mondanak ma nekünk Ady Endre Istenes versei?

Ady Endrét több rétegűként is értelmezhetnénk, költészete hatásainak maximálisan tudatában lévő íróként totálisan felsőbbrendűnek érezte magát, mint a próféta, aki tudatában van próféciáinak, és az sem érdekli, ha olykor bolondnak tekintik, ő akkor is a számára kijelölt úton halad.

Költészete több rétegből tevődik össze, ezeknek egy rétege az istenes versek, amelyek Ady számára épp úgy meghatározó jelleggel bírnak, mint az az újítás, ami egész költészetére jellemző, ő maga mondja, hogy „új időknek, új dalaival” tör be. Ez az újítás megjelenik szimbolizmusában, a megújított versritmusában és egész jellemében, ami kiemeli költő társai közül is.

Ady az Istenes versekben is teljesen újszerű módon jelenik meg, nem hitt magában a vallásban, bár protestáns nevelést kapott, Istenhez fűződő viszonyát mégsem hatja át a vallási dogmatizmus, de a gyerekkori vallási élmények annál inkább nyomot hagynak.

Ady a nyers Istent keresi, amiről még a protestantizmusnál is jobban levetkőzi a sallangot. Ennek ellenére a versek személyes kapcsolatként mutatja be Ember és Isten kapcsolatát, de bátran mondhatjuk, Ember és Isten összetartozását. Hasonlóságot fedezhetünk fel Balassi Bálint vallásos lírájával.

Ezekben az Istenes versekben azonban megjelenik a modern, racionális ember kételkedése, egoizmusa, Én-központúsága, amitől ez az Ember-Isten kapcsolat bonyolulttá válik. Keveredik a hívő és hitetlen hozzáállás, néha Isten elől menekül, néha Istenhez menekül a költő, megtéréssel és eltávolodással, ridegséggel és forró Isten-szeretettel is találkozunk Ady Istenes költészetében.

A vallásos élmény sokszor szemben áll a művelt európai szellemmel, aminek hirdetését szintén felvállalta Ady, de az ősi, vallásos neveltetés is része személyiségének, amitől bármennyire is szeretne, de nem tud szabadulni.

Zseniális, és a ma embere számára is elgondolkodtató élményekkel gazdagodhatunk, ha mélyebben elmerülünk Ady istenes költészetében, a versek, amelyek a ma emberének válságát is hűen tükrözik.

Bár az Ady versek szókészlete olykor a szimbolika bonyolultságával operál, élményben a 21. század emberének is tökéletes, csak olvassuk bátran, és annál mélyebben tudjuk értelmezni, akár saját életünkre vetítve is!