Miért olvassunk verseket?

A versek megértéséhez nem csak különösen fejlett értelmi, hanem érzelmi intelligencia is szükséges. Versek olvasásával mindkét intelligencia szintünket tudjuk emelni, mindezt azonban csak akkor, ha a versek olvasása, értelmezése, tanulása nem egyfajta szükséges „rossz”, hanem önként vállalt feladat, aminek a célkeresztjében érzelmi, lelki fejlődésünk egy magasabb foka áll.

Vannak, akik már iskolás korban ösztönösen „vonzódnak” a versekhez, értik, magukba szívják anyanyelvünk eme izgalmasan játékos, szókimondóan fájdalmas, vagy apró megvilágosodás morzsákat maguk után hagyó  szavak különös varázsát.

Míg mások felnőtt korban jutnak el oda, hogy igénylik mindazt, amit a versek olvasása nyújthat, szépérzékük csiszolását, érzelmi és értelmi színvonalunk emelését, gondolataik, belső világuk megértését, ami egy vers által olykor az „ahha” jellegű felismerésben csúcsosodik ki. Vagy egyszerűen a napi rutin után egy klasszikus, egy kortárs költő verseiben jó alámerülni, kiszabadulva egy pillanatra a valóságból, sok esetben erőt merítve a másnapi „mókuskerékhez”.

Sajnos manapság már oda jutottunk, hogy propagálni kell, és fel kell hívjuk embertársaink figyelmét arra, hogy a versek ránk várnak, olvasásuk nem elvesztegetett idő, hanem fejlődésünk mankói. A mesteri módon egymás mellé illesztett szavakból elénk táruló költői képek, metaforák és allegóriák csak jobb emberré tehetnek bennünket.

Ehhez nem feltétlen istenes verseket kell olvasnunk, ám tény, hogy aki az útkeresés közepette van épp, vagy már rátalált arra a bizonyos szűk útra, számára az istenes témában íródott versek kettős értelmet is nyernek.

És bár divat az internetet, a médiát sározni, felelősségre vonni, azért, mert elszakítja az embereket az igazi szépirodalomtól, és lebutított, futószalagos betűfogyasztóvá változtatja, mindenféle esztétikai igény és katarzis nélkül, most ettől mégis tekintsünk el.

Sokkal inkább használjuk a webet arra, hogy minél több szépirodalmi mű (könyvek, versek, novellák stb.) forrásait találjuk meg, és azokat a közösségeket, ahol hasonló érdeklődésű emberek osztják meg gondolataikat.

Már csak ezért is érdemes verseket olvasni!