Gerő Sándor – Imádság csendességért

Uram, segíts elcsendesedni!A természetben a múló időmalomkövei zakatolnak.Suttog a fenyő.Sóhajt a cserje.Nyög a tölgyfaág.Harangoz a gyöngyvirág. Uram, segíts elcsendesedni!Az utcákon nyegle gépparipákszáguldanak félelmetesen.Daloló autók.Síró szirénák.Nyüzsgő emberek.Zajongó gyermeksereg. Uram, segíts elcsendesedni!Mert a szívem ma fél és nyugtalan.Pedig sorsom a te kezedben van.Rémít a Sátán.Retteg a lélek.ErősségedbeJó Istenem, fogadj be!