Szent Ambrus – Karácsonyi himnusz

Ó népek Megváltója, jöjj, 
hadd lássuk a Szűz Gyermekét! 
Egész világ, ámulva nézz: 
Istenhez méltó születés.

Nem férfi magvából fogant, 
de Szentlélektől titkosan: 
az Úr Igéje testet ölt, 
mint szűz méhben termett gyümölcs.

A Szűz várandós anya lett, 
szemérme sértetlen maradt, 
fénylő erényei között 
Isten, mint templomban lakik.

Most hagyja el a nászszobát, 
a tisztaságos palotát! 
Két-természetű Óriás, 
indulj utadra lelkesen!

Atyának egyenlő Fia, 
végy testet: indulj győztesen, 
Testünknek gyengeségeit 
örök erőddel izmosítsd.

Ragyog már jászlad trónusa, 
új fényt lehel az éjszaka, 
s ezt nem oltja semmi éj, 
a hit táplálja sugarát.

Krisztus, legkegyesebb Király, 
dicsérünk téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót 
most és örö időkön át. Ámen. 

Fordította: Farkasfalvy Dénes