Kassák Lajos – Innen és túl a siratófalon

Megőrült a világ
sír hogy él
sír hogy meg kell halnia.

Aki egyedül van felfalja önmagát
agyonnyomják aki a tömegbe kerül.
Mindenki megkísérli
hogy átbújjon a tű fokán
de egyik sem született tevének
és azért sír hogy él
és azért sír hogy meg kell halnia.

A gyámoltalan siránkozók könnyei
elmossák a városokat
felszaggatják a sírokat
eltörik a férfiak derekát
meddővé teszik az asszonyokat.

Könnyek könnyek
könnyvillanás
könnyhullás
könnyek végtelen panasza
könnyek kiapadhatatlan tócsái
könnyek
könnyek.

A te könnyeid
az én könnyeim
fényutakon
összefolynak.