Palóczi Horváth Ádám – Virágvasárnap

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!

Zeng a kiáltás előtte, utána;

Zöld ágakat szeldelnek útjára,

Békességet hoz népe javára.

Áldott, aki jött az Úrnak nevébe’,

Általa léptünk az Isten kedvébe;

Békesség ott fenn a mennyországban,

Áldott az Isten a magasságban!

 

Ó, lelki ország, Istennek országa,

Mily édes ebben Jézus királysága!

Szelíd, szegény ez és alázatos,

De nagyhatalmú és csodálatos.

 

Igaz ez és a bűntől szabadító,

Poklot és halált egyaránt hódító.

Vasvesszővel bírja ellenségét,

De szelíden őrzi örökségét.

 

Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal,

Jöjj mihozzánk is alázatossággal,

Tégy tulajdon népeddé bennünket,

Vezéreld jóra egész életünket!

 

Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya,

Jöttödet néped ma is várva várja.

Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal,

Terjeszd országod diadalommal!

 

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!

Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;

Hintsük be útját mi is zöld ággal,

És ünnepeljünk szent buzgósággal!

 

Dicsőség legyen az Isten Fiának,

Áldás, békesség az égi királynak,

Hogy vele mi is, kiket megváltott,

Bírhassuk egykor a mennyországot!