Assisi Szent Ferenc – Tégy engem békéd eszközévé

Uram,tégy a béke eszközévé.hogy szeretetet vigyek oda,ahol gyűlölet van,hogy megbocsássak,ahol bűn van,hogy egyesítsek,ahol széthúzás vanhogy igazságot hozzak,ahol tévedés van,hogy hitet vigyek,ahol sötétség van,hogy örömet vigyek oda,ahol szenvedés van Nem azért, hogy vigasztalódjam,hanem, hogy vigasztaljak;nem azért, hogy megértsenek,hanem, hogy megértseknem azért, hogy szeressenek,hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos,mert amikor adunk – kapunk,amikor megbocsátunk – bocsánatot … Olvass tovább

Assisi Szent Ferenc – Egyszerű ima

Uram tégy engem békéd eszközévé,hogy szeressek ott,ahol gyűlölnek.hogy megbocsássak ott,ahol megbántanak.hogy összekössek,ahol széthúzás van,hogy reménységet keltsek,ahol kétségbeesés kínoz,hogy fényt gyújtsak,ahol sötétség uralkodik,hogy örömet hozzak oda,ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjemnem arra, hogy megvígasztaljanak,hanem arra, hogy én vígasztaljak.Nem arra, hogy megértsenek,hanem arra, hogy én megértsek.Nem arra, hogy szeressenek,hanem arra, hogy én szeressek.Mert aki … Olvass tovább

Assisi Szent Ferenc – Naphimnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett! Tied a dicsőség, dicséret, áldás és minden tisztelet! Minden Téged illet, Felség, egyedül s nincs ember, aki Téged méltón emleget. Dicsérjen s áldjon, én Uram kezednek minden alkotása, különösen bátyánk-urunk, a Nap, ki nappalt ád, világít és minket megvidámít. Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása … Olvass tovább