Anyák napja

Ha belegondolunk jobb időpontra nem is lehetne tenni az anyák napja megünneplését, mint május első vasárnapjára. Ekkorra a természet már teljesen felébred téli álmából, a természet zöldbe borul, olyan kedves virágok nyílnak ki teljes pompával, mint az orgona, labdarózsa vagy a gyöngyvirág.

Szinte érezzük, hogy ezeken a tavaszi vasárnapokon hálát kell adni valamiért, mindazért a csodáért, aminek részesei lehetünk. És kit illet a hála azért, hogy megszülettünk, hogy láthatjuk minden évben nyílni a virágokat, zöldellni a természetet?

Természetesen az édesanyáknak, nagymamáknak!

Vajon tudjuk-e pontosan mit rejt az anyák napja eredete?

Ezt a végtelenül kedves ünnepünket a világ minden táján ismerik, és köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, de nem minden országban esik ugyanarra a napra.

Az anyák napja eredete tulajdonképpen az ókori Görögországba nyúlik vissza, a görögök tavaszi ünnepségeket tartottak az istenek anyjának, és ezzel együtt az édesanyáknak. Angliában az 1600-as évektől, a kereszténység elterjedésével az ünnep vallási felhangot is kapott.

Amerikában először 1872-ben, Bostonban ünnepelték az anyák napját, míg Magyarországra az 1900-as évek elején érkezett meg az ünnep. Az első anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 1925-ben.

A magyar kereszténység számára az anyák napja egyben tiszteletadás Isten Anyjának, Szűz Máriának is, nem véletlenül május Szűz Mária hónapja is. Saját édesanyánkkal, nagymamánkkal való kapcsolatunk fokmérője lehet Isten Anyjának mélységes szeretete, türelme Fia iránt, Ő mintegy példaként jár előttünk a feltétlen szeretet kitaposott ösvényén. Amelyről mi, emberek hajlamosak vagyunk olykor letérni.

Az egész éves rohanásban sokszor megfeledkezünk jó szóval, csókkal, öleléssel, apró, jelképes ajándékokkal meghálálni mindazt, amit édesanyánktól, nagymamáinktól kapunk. Bizony még a dorgálást is, mert – bár sok idő telik el, míg megértjük – az is a javunkat szolgálhatja.

Anyák napján kicsi templomokban, vagy óriási bazilikákban gyerekek és felnőttek százai, ezrei szavalnak el egy számukra kedves anyák napi verset, de mindenki lelkében él egy olyan anyák napi vers, ami a legkifejezőbben mondja el, mit jelent számára saját édesanyja, nagymamája! Még akkor is, ha már nem lehet vele ezen az anyák napján.

Idén se szalasszuk el a pillanatot!