Ady Endre – Békesség ünnepén

Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél derék világ,
hangozzatok, jámbor legendák,
zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
bóduljunk tömjénnek szagán!
Szép dolog ez! Így kell csinálni
minden karácsony-éjszakán…
Hejh, szép az istenes legenda,
a csillag, a jászol, az élet,
ki lehetne még vele húzni
talán még néhány ezer évet.
Békesség hát néktek emberek,
örvendezzék a vak, a béna:
a jászol benne van a legendában,
s a jászolban benne a széna.
Különben is, az élet csupa vígság,
útvesztőkből csillag vezet ki,
a pásztorok és bölcs királyok
szinte futnak – egymást szeretni.
S a betlehemi félhivatalosban
miként egykor meg vala írva:
mindenkit jászolánál várja
az arany, a tömjén, a mirha.
Örvendezzél derék világ,
harsogjatok, jó égi villik,
örvendezzél, derék világ,
te meg vagy váltva, tudniillik.
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat
ennyi kis fény tán a világnak.
Odakint szörnyű nagy a kétség,
odakint szörnyű a sötétség.
Odakint szörnyű vaksötétben
sirály sikoltoz, vércse vijjog,
bagoly huhog, kóbor eb szűköl.
Odakint valami nagy titkot
rejteget a sötét világ,
jó lesz mormolni szaporábban
a szent zsolozsmát, bibliát.
A föld könnyektől terhesült meg,
s a terhesült föld ing, remeg,
a vajúdó kínnak gyümölcse
nem lehet más, csak szörnyeteg.
Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt,
és rettentett a földgolyón,
vad orkánban kitörni készül,
világot törve, rombolón.
Évezredes tragédiának
bosszuló vége fenyeget,
vad-éhesen, vad harcra készen
állnak iszonyú seregek.
A Messiást nem várják immár,
nem kell többé a Messiás.
Hazug a megváltás meséje,
szentségtelen a szentírás.
Hazug minden, amit az ember
évezredekkel istenné tett,
csak egy igazság – közös jussú
s egyenlő végű – ez: az élet.
Ám ne nézz ki az éjszakába,
örvendezzél derék világ,
hangozzatok, jámbor legendák,
zsolozsmák, bibliák, imák.
Ne halljátok a föld-dübörgést,
menjen tovább a szürke élet,
közelg a földi végítélet.
Addig lobogj csak, kicsi gyertya,
Harsogjatok csak, égi villik,
Örvendezzél derék világ,
te meg vagy váltva tudniillik.