Erdélyi József – Kék Miatyánk

Legszebbek a néma imák… Imádkozik minden virág; kék imát mond a kék katáng, kék virága kék Miatyánk. Gyalogútak, dűlők fele kék katánggal van most tele; mélyűlt keréknyomok köz...

Ellen Nitt – Azt hittem

Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger, s hogy rejtett aranyszemecskék kincsével tele az ember. Hogy járva a tengert, szembe kell szállni merészen a széllel, s akkor a hajó...

Babits Mihály – Isten gyertyája

Engem nem tudtak eloltani: élek és itt vagyok, itten! Pedig nagy világ-szelek elé emelted hős, vak, kicsi gyertyád – mit akarsz velem, Isten? Inog a láng már és tövig ég bölcs, szent, ko...

Keresztury Dezső – Esti imádság

Ó, milyen vak homályba futnak kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem: leszárad; szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél; szökni akartam, nem engedtél, csend volt szív...

Weöres Sándor – Kereszt-árnykép

A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat: „itt van a te utad” a kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak: „vigyázz: őr a lélek, de...

Meg lehet-e szeretni a verseket?

Igen fogós kérdés. Főleg azok számára, akik eddig sem szerettek verseket olvasni, értelmezni, nem biztos, hogy elolvasnak bármilyen vershez köthető írást, azoknak pedig, akik eddig is szer...

József Attila – Nem emel föl

Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak,...

Sík Sándor – Hiszek

Hallják meg hívők és hitetlenek Élet-halálra szóló eskümet! A szív bősége zúg fel ajkamon, Az kényszerít a Krisztus vallanom. Hallják meg rokkant, vén aposztaták S a vétekben vajúd...